Logga för utskrift

Så tycker föräldrar och elever om framtidens skola

Publicerad 24 januari 2018 15:00 | Uppdaterad 24 januari 2018 15:00
Det är de mjuka värdena som står i fokus för svaren där till exempel personalens bemötande går före glasytor för att skolan ska kännas välkomnande. På frågan om vad som är viktigast att den nya skolan utrustas med har flest svarat en stimulerande skolgård.

Totalt har 115 personer svarat på webbenkäten om vad som är viktigt för en bra inlärningsmiljö i skolan och för att lyckas med integration. Den största gruppen av svarande är föräldrar till elever, där majoriteten är kvinnor.

Personalens bemötande är enligt enkätsvaren viktigast för att en skola ska kännas välkomnande.

Fråga 1, vad är viktigast för dig för att en skola ska kännas välkomnande

 

På frågan om vad som är viktigast för att en skola ska kännas trygg har flest valt alternativet ”att det finns vuxna som man kan vända sig till om man behöver”. Att skolan arbetar aktivt med trivselregler och värdegrund tillsammans med eleverna anses också vara bland det viktigaste.

Frågan angående hur skolan ska organiseras för att bidra till integration har fått svar med de mjuka värdena i fokus, som att klasserna har en blandning av elever utifrån kön, etnicitet och språk samt att särskilt stöd tillgodoses.

Fråga 6, för att skolan ska bidra till integration ska den organiseras så att

På frågan om vad som är viktigast för att få arbetsro har flest valt alternativen att lärarna ser till att det är lugnt i klassrummet samt att eleverna visar hänsyn till varandra för att bidra till arbetsro.

Här kan du läsa alla frågorna och svaren från webbenkäten

- Det är viktigt att få veta vad eleverna tycker och för att vi ska få in fler synpunkter från dem kommer vi att fortsätta dialogen med eleverna under våren, säger Marina Eriksson, projektledare.

Svaren från webbenkäten kommer vara med i planeringen av det fortsatta arbetet med satsningen på framtidens skola.

Fokusgrupper och dialog
Under våren 2018 träffar Karlskrona kommun de personer som har anmält sitt intresse för att diskutera vad som är viktigt för en bra miljö för lärande och för att lyckas med integration. Samtidigt förs en dialog med medarbetarna om vad som är viktigt för undervisningen i kommunens satsning på nya skolor.

 

Mer information
Marina Eriksson
This is an email address
0455 – 30 51 12

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-24
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Mediaservice-2/Sok-pressmeddelanden/Sa-tycker-foraldrar-och-elever-om-framtidens-skola-/