Logga för utskrift

Vad ingår i Örlogsstaden Karlskrona?

 • När man ska beskriva Örlogsstaden Karlskrona är det lätt att landa i att bara prata om byggnader. Nyckeln till att förstå utnämningen till världsarv är emellertid stadsplanen. Fortfarande idag är stadsplanen intakt, och kvartersindelningen från början av 1700-talet är densamma som idag.
   
  Karlskrona planerades så att den innehöll alla funktioner som kungen eftersökte hos den ideala örlogsstaden. I Karlskrona skulle flottans skepp byggas och underhållas. Här skulle flottan både kunna ligga i hamn och snabbt kunna ta sig ut på Östersjön. En civil stad som försörjde flottan skulle också byggas och de omkringliggande områdena skulle producera alla varor som flottan behövde.

  Örlogsstaden Karlskrona består av följande delar:

  • Stadsplanen och äldre bebyggelse på Trossö samt Björkholmen
  • Örlogsvarvet och örlogshamnen
  • Bebyggelse på ön Stumholmen (från början proviant- och förvaringsområde)
  • Skärva herrgård
  • Lyckeby kronokvarn med dammen och stenbron
  • Befästningarna Kungsholms fort, Drottningskärs kastell, Kurrholmen, Godnatt, Koholmen, Ljungskär och Mjölnareholmen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-07-28
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Teckensprak/Vad-ingar-i-Orlogsstaden-Karlskrona/