Logga för utskrift

Visionen om idealstaden Karlskrona

  • Mot slutet av 1600-talet var Sverige en militär stormakt som även omfattande nuvarande Finland, Estland, delar av Lettland och områden i norra Tyskland. Östersjön blev förbindelselänken mellan rikets delar.

    Karl XI såg ett behov av en örlogsbas som låg närmare alla erövrade områden. Dessutom kunde det hända att flottan i Stockholm frös inne under hårda vintrar och risken för detta var mindre längre söderut i Östersjön.

    Den unge, enväldige kungen bestämde sig på 1670-talet för att anlägga svenska flottans nya bas på en karg och närmast obebodd plats i Blekinges skärgård. Landets främsta experter inom stadsplanering, befästningskonst och skeppsbyggeri knöts till projektet, vars mål var att skapa den perfekta örlogsstaden – en stad som innehöll allt flottan behövde för att fungera. Den nya staden fick dessutom bära kungens namn: Karls krona.

    Visionen om den ideala örlogsstaden var grandios, men den måste efterhand förändras på grund av bristande ekonomiska resurser. Trots sådana inskränkningar var Karlskrona ett storslaget projekt – och om uppbyggnaden av staden skulle ha skett idag skulle Europas, kanske världens mest framstående arkitekter ha anlitats för att skapa en helt ny stad. Ett ganska magnifikt projekt, eller hur?

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-07-28
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Teckensprak/Visionen-om-idealstaden-Karlskrona/