Logga för utskrift

Klagomålshantering

Dina synpunkter, klagomål och förslag är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra Kunskapsförvaltningen. Synpunkterna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Så här lämnar du dina synpunkter:

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand 

Prata med skolans personal först. Om du och ditt barn är missnöjd med verksamheten eller utbildningen, har svårigheter eller har andra klagomål kring verksamheten och vill få en lösning till stånd ska du ta kontakt med förskolan/ skolan direkt. Prata med personalen som möter barnen dagligen och försöker hitta en lösning tillsammans.

2. Kontakta förskolechef/rektor i andra hand

Prata med förskolechef/ rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta Kunskapsförvaltningen i tredje hand

Om du vill kan du vända dig direkt till Kunskapsförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur din synpunkt hanterats av förskolechef/rektor. Lämna din synpunkt via formuläret nedan:

Synpunkter och klagomål

Kontakta Kunskapsförvaltningen om du vill ha hjälp att fylla i formuläret.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Karlskrona kommun blir en allmän handling som diarieförs hos vår registrator. Ibland kan dock hela eller delar av ett klagomål sekretessbeläggas.

4. Andra instanser

Om du inte är nöjd med hur din synpunkt har hanterats på kommunal nivå så vänder du dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudsmannen.

När får jag svar?

Om du använder formuläret Synpunkter och klagomål och lämnar ditt namn och din adress, så hör vi av oss till dig inom fem arbetsdagar och bekräftar att vi tagit emot dina synpunkter. Du får också veta vilken handläggare som har hand om just din fråga. Enklare synpunkter ska om möjligt besvaras direkt.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-08-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Klagomalshantering/