Logga för utskrift

Självservice

Självservice i Karlskrona kommun

Du kan komma i kontakt med Karlskrona kommun och utföra en rad tjänster när du vill, dygnet runt. På denna sida presenterar vi dessa tjänster samlade.

Karlskrona kommun jobbar aktivt för att förbättra servicen och kommer de närmaste åren att öka antalet självservicetjänster kraftigt.  

Mina sidor

På Mina sidor kan du se och följa ärenden som du själv har skapat genom att använda Karlskrona kommuns självservicetjänster med e-legitimation.

Logga in på Mina sidor

Dialog och synpunkter

Synpunkter, klagomål och förslag

Felanmälan

Medborgarförslag

Diskussionsforum

Boka möte med kommundirektören

Politik

Sök politiker

Allmänhetens frågestund

Motion

Lediga jobb

Lediga tjänster inom Karlskrona kommun

Hitta & jämför

Båtplatser att hyra

Förskola

Pedagogisk omsorg

Grundskola F-6

Grundskola 7-9

Gymnasieskola

Omvårdnadsboende

Barnomsorg och skola

Barnomsorgens webbtjänster (ändra schema, inkomst m.m.)

Anmäl barnomsorg

Sök till gymnasiet

Val till grundskolan /School application

Skolportalen för grundskolan

Skolportalen för gymnasiet

Matsedel

Anmäl eller avanmäl dig till Kulturskolan

Ansök eller avsluta modersmålsundervisning

Ansök om skolskjuts till modersmålsundervisning

Sök utbildningsstipendier

Hus och hem

Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov

Ansökan om bygglov för skylt

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Ansökan om förhandsbesked

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal

Ansökan om marklov

Ansökan om planbesked

Ansökan om rivningslov

Ansök om strandskyddsdispens

Anmälan till tomtkö

Anmälan om egen kompostering av hushållsavfall

Anmälan om installation av värmepump

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Detaljplaner i Karlskrona

Boka gruppvisning av seniorlägenheten VISBO

Hyra ut bostad

Mitt vatten och avlopp

Utförandeintyg för enskilt avlopp

Miljö

Anmälan om att starta bassängbad

Anmälan om att starta förskola, skola eller fritidshem

Anmälan om att starta hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta

Uppgifter om ej anmälningspliktig verksamhet

Anmälan om tobaksförsäljning

Borgerliga ceremonier

Bokning av borgerlig vigsel

Livsmedel, mat och dryck

Anmälan om cateringlokal

Anmälan om folkölsförsäljning

Anmälan om serveringsansvarig personal

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

Ansökan om särskilt tillstånd för provsmakning

Ansökan om särskilt tillstånd för tillfällig servering i gemensamt serveringsutrymme

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Anmälan om misstänkt matförgiftning

Anmälan om ändring befintligt serveringstillstånd

Boka tid för kunskapsprov om alkohollagstiftningen

Registrera eller avregistrera livsmedelsanläggning

Säkerhet

Anmälan om trygghetslarm

Bibliotekstjänster

Bibliotekets tjänster (sök i katalogen, logga in på ditt lånekonto, gör omlån etc)

Förenings- och fritidstjänster

Ansök om att bli bidragsberättigad förening

Ansökan om arrangemangsbidrag

Ansökan om bidrag för fritidsverksamhet

Ansökan om bidrag för integrationsinsatser inom kultur, idrott och fritid

Ansökan om föreningsbidrag för äldreverksamhet

Ansökan om tillfällig övernattning i kommunens lokaler

Ansökan om säsongstider

Anmäl förening till nattvandring

Boka idrotts-och fritidslokaler

Föreningsregister

Intresseanmälan för att hyra båtplats

Öppna Sommarsinnet - ansökan om bidrag till sommararrangemang

Företagstjänster

Aktuella upphandlingar

Anmälan om projektmedel inom äldreomsorgen

Ansökan om stöd till arbetsintegrerande sociala företag

Företagsregister

Lediga lokaler och mark


Stöd och omsorg

Ansökan om nedsättning av dubbla bostadskostnader

Inkomstförfrågan för omvårdnadsavgift

Ansökan till undersköterskeutbildning

Ansökan om hemtjänst, boende eller övrigt stöd

Räkningar och arvodesräkningar för god man

Parkering

Parkera i Karlskrona - köp Trossökortet, ansök om boendeparkering med mera.

Blanketter

Blanketter

Postlista

I vår postlista på webben visas expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess bolags allmänna diarium.
Postlista

Lantbruk

Ansökan om nedgrävningsplats för häst

Kulturtjänster

Bokning av biljetter kan göras i samband med att ett arrangemang anordnas.

Turisttjänster

Turistinformation; sök evenemang, boende, mat & nöje, besöksmål, aktiviteter samt boka boende, paket och biljetter

Nyheter och prenumerationer

RSS-källor på karlskrona.se och prenumerationstjänster

Övrigt

Anmälan om att bli språkvän

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-30
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/sjalvservice/