Logga för utskrift

Bygg och hem

Titel

Beteckning Sidor Hämta
Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inklusive specialbostäder.

2

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inklusive fritidshus.

2

Anmälan av kontrollansvarig

3

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd

4

Anmälan om installation av värmepump

BL5042

2

Ansökan om förhandsbesked

2

Ansökan om bygglov

5

Ansökan om bygglov för skylt/ljusanordning

2

Ansökan om planbesked

2

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

BL5008

2

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

10

Kontrollplan vid anslutning till kommunalt vatten- & avlopp

BL5059

1

Teknisk beskrivning, cistern för brandfarlig vara

BL5009

2

Tomtkö

BL5030

2

 • Hjälp med blanketter

  Här kan du hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter på din skrivare. Dessutom kan du spara de ifyllda blanketterna som vanliga dokument på din dator.

  Så här gör du:

  • Välj den blankett du önskar genom att klicka på Word- eller pdf-ikonen i tabellen.
  • Välj "Öppna" om du vill fylla i blanketten direkt annars "Spara" för att spara ner den i din dator.

  Blanketterna är konstruerade i Word- eller pdf-format. Alla pdf-blanketter öppnas i Acrobat Reader, ett gratisprogram.
  Om du ej har Word 97 eller senare version på din dator kan du hämta hem Word Viewer med vars hjälp du fyller i word-blanketterna.

  Ladda ner senaste versionen av Adobe Reader

  Ladda ner Word Viewer

  Mer hjälp om blanketterna

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-15
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/sjalvservice/Blanketter/Bygg-och-hem/