Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Att jobba hos oss

Att jobba hos oss

Vi är stolta över våra lärares engagemang, kunskap och vilja att utveckla varje barn och elev. Tillsammans vill vi driva världens bästa skola för varje barn och elev. Bli en del i det arbetet du också!

I Karlskrona kommun finns 85 kommunala förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasieskolor. Här jobbar drygt 2 300 medarbetare för att hjälpa varje barn och elev att lyckas.

Karlskrona kommuns värdegrund

Alla verksamheter i Karlskrona kommun jobbar utifrån vår gemensamma värdegrund:

M som i medborgarfokus/kundfokus - Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till för.
Ö som i öppenhet - Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga.
T som i tillit - Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och möta utmaningar.
E som i engagemang - Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar.

Vision och arbetsklimat

I Karlskrona kommun finns ett personalpolitiskt program framtaget av medarbetarna själva. Resultatet? Hur vi vill ha det på jobbet för att kunna lämna bästa tänkbara service till Karlskronaborna.

Alla ska känna sig delaktiga, trygga och stolta över sitt arbete. Cheferna ska vara tydliga och lyhörda, och medarbetarna engagerade och ta eget ansvar.

Alla som arbetar i Karlskrona kommun har ansvar för att skapa goda relationer och ett arbetsklimat där alla vill göra ett bra arbete. Det ska vara roligt och kännas viktigt att gå till jobbet. Det är vi tillsammans som skapar ett bra medarbetarskap som präglas av öppenhet, respekt och samarbete.

Hållbart arbetsliv

Det är många faktorer som är viktiga för att du ska må bra. På jobbet gäller det bland annat lokaler, arbetsredskap och arbetsklimat. Utanför jobbet handlar det om hur du kan välja att leva ditt liv på det sättet som du vill. Med en bra arbetsmiljö och egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt och hållbart liv. Våra arbetsplatser ska hela tiden utvecklas för att du ska må bra och för att motverka ohälsa.

En stolt arbetsplats

Som medarbetare i Karlskrona kommun har du möjlighet till stort eget ansvar och vi vill att du känner dig stolt över allt bra du gör! Det är viktigt att du som medarbetare känner glädje och tillfredsställelse i ditt jobb.

Hur gör vi för att känna oss stolta i vardagen? Jo, vi tar vara på alla tillfällen att uppmuntra varandra. Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsplats med drygt 5 000 medarbetare.

Medarbetarnas ord om att jobba i Karlskrona kommun

”Jag blir varm i hjärtat när jag lyckats med en svår arbetsuppgift”

”Jag är hjälte i mitt eget liv”

”Vi gör så mycket bra saker som vi lätt glömmer när vindar blåser kallt”

”Medborgarnas glädje för vårt arbete blir vår stolthet”

”Jag vågar säga att jag är bra”

”Trygghet och glädje ger en god grund för trivsel”

”Jag lär och lyssnar, är intresserad och vill utöka mina kunskaper”

”Vi lär av varandra”

”Våra medarbetare är engagerade, respekterar och hjälper varandra”

”Våra chefer är tydliga, engagerade, lyhörda och ger feedback”


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Jobba-i-skolan/Att-jobba-hos-oss/