Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Inspiration från våra skolor

Inspiration från våra skolor

Många av våra skolor arbetar med intressanta projekt och är på flera sätt pedagogiska förebilder i framkant, inte bara i Karlskrona utan i hela Sverige. Här kan du läsa om dem.

Från våra förskolor

Systematiskt kvalitetsarbete
Flera förskolor i Karlskrona har granskats enligt Qualis – ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Det säkerställer att våra förskolor håller högsta kvalitet utifrån barnens, föräldrarnas, förskolepersonalens och ledningens perspektiv.

– Jag har fantastiskt duktiga pedagoger som alla brinner för att driva en förskola som stimulerar barnens lärande i en trygg och utvecklande miljö. Det handlar också om att skapa förutsättningar för föräldrainflytande, kollegialt lärande med mera, säger Lotta Wernered, förskolechef på Thunells förskola som fick rekordhöga poäng efter granskningen.

Alla nya medarbetare blir en del av kvalitetsarbetet genom att de utbildas.

Smart planering i förskolan
Hur ser den här dagen ut? När kommer första barnet och när går sista? Systemet planering i förskolan är ett administrativt stöd för personalen i förskolan som i dag testas av flera förskolor i Nättraby i Karlskrona. Målet är att alla förskolor ska ha systemet inom en snar framtid.

Systemet hjälper personalen att planera verksamheten i förskolan. Här finns all information om barnen som adress, telefonnummer, föräldrarnas arbetstider med mera. Här går det också att se varje barns schema framöver, vilka tider de är på förskolan och när de ska vara lediga.

- Det här underlättar verkligen för personalen. De kan på ett överskådligt sätt se hur nästa dag ser ut. Om det behövs vikarie eller när det första barnet kommer och när det sista går. Det blir också lättare för mig som förskolechef som kan se: hur ser dagen på Skogsgläntan ut? När jag ser tiderna kan jag stötta personalen i hur de ska organisera sig, berätta förskolechef Maria Persson.

I hallen finns skärmar där föräldrarna kan klicka i när barnet kommer, och ut när barnet går. Då ser både personal och föräldrar vilka barn som är på plats och vilka barn som inte är där.

- Systemet hjälper också personalen när det närmar sig lovledighet. Då mejlar vi ut till färdiga mejllistor för varje avdelning om att lämna in tider då barnen ska vara lediga. Har du som förälder glömt bort att lämna in går det automatiskt ut påminnelse och personalen slipper tänka på att tjata på föräldrarna, berättar Maria.

I framtiden planeras för en app som föräldrarna enkelt ska kunna använda och logga in för att meddela ledighet, eller skriva meddelande som ”i morgon hämtar mormor Agnes istället för mamma Lisa”. 

Läs mer om våra förskolor här.  

Från våra grundskolor

PRIO
I kommunen finns grundskolor som arbetar med PRIO, vars mål är att höja kunskapsresultaten. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation, stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla processer om styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Tillsammans arbetar vi för att främja lärarnas kompetensutveckling och förbättra arbetsvillkoren. PRIO ger skolans ledning verktyg för att stärka det samarbetet.

Matteambassadörer
Kommunens kunskapsförvaltning stödjer undervisningen i ämnena matematik, biologi, fysik, kemi och teknik genom flera olika modeller som lärare kan ta del av.
- Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA
- Matteskatten
- Matteambassadörer
- Den röda tråden

Programmen följer eleverna under hela deras tid i förskola och grundskola. Målet är att så gott som alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet och att profilera de kommunala skolorna genom goda resultat.

Karlskrona kommun deltar också i skolverkets försök med riksrekryterande spetsutbildningar på gymnasienivå. Leonardo, en matematisk spetsutbildning finns vid Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona.

Samordnade bibliotekarie
En likvärdig skola för alla. Genom projektet samordnade bibliotekarie ska likvärdigheten på skolorna öka. Karlskronas skolor har fyra stycken samordnare för skolbiblioteken i kommunen, ett för varje skolområde. Bibliotekarierna arbetar aktivt och ta fram förslag för hur vi ska kunna förbättra för eleverna.

Bland annat genom att hjälpa de ansvariga för skolbiblioteken med deras samling och hur de kan arbeta med dem. I några av skolorna har WeLIB som är ett digitalt bibliotekssystem införts. Bibliotekarierna arbetar aktivt med att förankra tanken att biblioteken ska vara en pedagogisk funktion, inte en boksamling och kommer med tips och idéer om hur man kan förmedla läsglädje.

Bibliotekarierna hjälper också alla barn med lässvårigheter att få tillgång till Legimus, inläst skön- och facklitteratur som kan lyssnas på i telefon, padda eller dator. Just nu arbetas det också med källkritik i förskoleklass.

Holmsjöbloggarna
Holmsjös hetaste blogg drivs av en klass i årskurs sex. De beskriver sig såhär:

Vi är en sexa som älskar teknik och som består av 13 fantastiska killar och tjejer som går på en liten skola norr om Karlskrona i Holmsjö. Vi är ungefär 100 elever på vår skola totalt. Vi tycker om att plugga på iPads och vi har varit väldigt bortskämda med att få vår åsikt hörd under året som gått med projekt med BLT och att få ha vår blogg på deras hemsida med. VI är bra på att skriva argumenterande texter och har koll på vad som får finnas med i en tidningsartikel och inte och hur man skriver reportage är vi snart proffs på tack vare feedback från chefsredaktören på BLT.

Läs bloggen här.

Läs mer om våra grundskolor här.

Från våra fritidshem

Fritidshemnätverket
I Karlskrona finns sedan några år tillbaka fritidshemnätverket som är ett nätverk för fritidspedagoger. Syftet med nätverket är att lyfta fritidshemsfrågor ur ett positivt perspektiv. Nätverket snappar upp och tipsar varandra om aktuell forskning, information från andra nätverksgruppen eller sprider och diskuterar fritidsfrågor. Nätverket består av fritidspedagoger från alla Karlskronas skolområden för att skapa en bred grund och skapa jämlikhet över alla kommunens fritids.

Nätverket anordnar bland en fortbildningsförmiddag för fritidspedagoger varje termin. Dagen kallas för 3F-dag, ett uttryck som myntades för några år sedan, FokusFritidsFramtid. Hösten 2016 var dagen inriktad på det nya läroplanskapitlet för fritidshem.

Vid hösten tillfälle fick personalen lämna synpunkter på innehåll inför vårens 3F-dag. Av de synpunkterna vävdes en dag med mycket varierat innehåll ihop. Workshops IKT, barnyoga, stödteamet, giftfritt fritidshem, utomhusverksamhet, levande verkstad och abaskol. 

Checka in på fritids
På Jändelskolans fritidsklubb och Torhamns fritids i Karlskrona checkar barnen in sig själva på en läsplatta när de kommer på morgonen, och checkar ut när de blir hämtade. Fördelarna med det nya systemet är många, såväl för förskolepersonalen som för föräldrarna och barnen.

Systemet heter LifeCare och hjälper personalen hålla reda på hur många barn som är på plats under dagen.

– Vi behöver inte stå med listor och räkna barnen som vi gjorde tidigare. Nu ser man istället direkt på läsplattan hur många som kommit, säger Annika Wikdahl som är förskollärare på Jändelskolan.

I LifeCare finns dessutom barnens tider och scheman inlagda och eventuella ändringar på grund av sjukfrånvaro eller ledighet går rakt in i systemet via ett telefonsamtal eller SMS från föräldrarna. Det nya systemet frigör tid för både personal och föräldrar, tid som kan läggas på barnen.

– På läsplattan visas alla barns namn med en liten figur jämte. När barnen kommer till fritids på morgonen letar de upp sitt eget namn och checkar in sig. Då ändrar figuren på läsplattan färg och man ser tydligt vilka barn som är på plats. Väldigt enkelt, säger Annika Wikdahl.

Alicia är en av eleverna som tycker det fungerar bra att checka in sig på fritids.

– Är man osäker på om man har checkat in eller inte så kan man kolla på plattan själv. Jag gillar också att ha koll på hur många det är som är på Klubben, det ser man direkt, säger hon.

Läs mer om våra fritidshem här.

Från våra gymnasieskolor

Tvålärarsystem på gymnasiet
Tryggt, effektivt och framför allt – ökad kunskap hos eleverna. Det är tanken med en ny modell med två lärare i klassrummet. Tanken? Skolutveckling och kollegialt lärande i ett – med målet att förbättra elevernas resultat.

Tvålärarsystemet har introducerats på en gymnasieskola i Karlskrona i ämnena engelska, svenska och matte. Två lärare har varit närvarande i klassrummet och delat på undervisningsansvaret.

– Med tvålärarsystemet får eleverna tillgång till två lärare och därmed mer stöd och förutsättningar att lyckas, här har vi det tunga argumentet. Men vinsterna är flera. Eleverna får möta flera lärstilar vilket vi tror är utvecklande. Och lärarna, genom att jobba två och två, kan inspirera, lära av och tipsa varandra, berättar Marcus Boström som är biträdande rektor.

Och Marcus hyllar sin personal. Tvålärarsystemet hade inte varit möjligt om det inte varit för medarbetarnas positiva inställning.

– Vi har nyfikna medarbetare som är trygga i sina lärarroller. Som faktiskt testar men också vågar misslyckas – för hur ska vi annars veta vad som inte fungerar? Det är just detta som är skolutveckling, och det är häftigt att det sker här hos oss.

Fullt utvecklad digital miljö
Vi satsar på bra informations- och kommunikationsteknologi som hjälper eleverna i sina studier. Sedan flera år tillbaka har varje elev på gymnasiet varsin surfplatta eller dator, beroende på vad som lämpar sig bäst efter varje program. Vi arbetar också med en starkt utvecklad delkultur i olika tekniska plattformar.

2017 är Karlskrona kommun nominerad till årets digitaliseringskommun vilket visar att vi kommit en bra bit på vägen och ligger i framkant inom området. En bra teknologin underlättar för våra lärare att undervisa och våra elever att lära sig.

Digitala coacher på gymnasiet
Under förra året infördes digitala coacher på gymnasiet. Syftet är att involvera elever i arbetet med att utveckla den digitala skolmiljön.Coacherna fungerar som extra stöd för elever och lärare på skolorna och samarbetar med IKT-pedagoger och IT-tekniker.

- Projektet med digitala coacher är lärorikt för eleverna på flera sätt. Förutom kunskaper i olika digitala verktyg får eleverna också träna på ansvarstagande och få en möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, säger Daniel Lyckman och Micael Söderström som är IKT-pedagoger.

Framgångsrika yrkesprogram
På Karlskronas gymnasieskolor finns flera av landets bästa yrkesprogram. Bland annat en mycket väl utvecklad lärlingsutbildning tillsammans med SAAB. Flera elever på våra yrkesprogram har placerat sig högt i SM-tävlingar inom fordon, plåtslageri och maskinteknik.

Moderna skolbibliotek
Karlskronas gymnasieskolor har moderna skolbibliotek som ligger i framkant vad gäller digitala verktyg. Bibliotekarierna driver hela tiden ett nära samarbete med lärarna för att ge bästa undervisning och service till eleverna i en modern skolmiljö.

  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Jobba-i-skolan/Inspiration-fran-vara-skolor/