Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Jobba i grundskola

Jobba i grundskola

I skolorna i Karlskrona får du som lärare följa barnen från förskoleklass upp till årskurs nio. De geografiska skolområdena gör att skolorna samarbetar mycket och det kollegiala lärandet prioriteras högt.

Barn och unga i Karlskrona ska få de bästa förutsättningarna i skolan för att kunna skapa sig en trygg framtid i livet. Skolan ska ge alla, oavsett bakgrund, möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Karlskrona ska vara en öppen och välkomnande kommun med en skola som arbetar mot fördomar, mobbning och rasism samt för demokrati, jämställdhet och respekt.

Kort om våra grundskolor

Antal grundskolor: 29
Antal elever: 6050
Antal medarbetare: 950

Tjänster i grundskolan

I våra grundskolor kan du söka tjänster som bland annat pedagog, elevassistent eller rektor. Klicka på lediga jobb och välj förskola, fritidshem och skola och sen grundskola. 

Inspiration från våra grundskolor

PRIO

I kommunen finns grundskolor som arbetar med PRIO, vars mål är att höja kunskapsresultaten. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation, stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla processer om styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Tillsammans arbetar vi för att främja lärarnas kompetensutveckling och förbättra arbetsvillkoren. PRIO ger skolans ledning verktyg för att stärka det samarbetet.

Matteambassadörer

Kommunens kunskapsförvaltning stödjer undervisningen i ämnena matematik, biologi, fysik, kemi och teknik genom flera olika modeller som lärare kan ta del av.
- Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA
- Matteskatten
- Matteambassadörer
- Den röda tråden

Programmen följer eleverna under hela deras tid i förskola och grundskola. Målet är att så gott som alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet och att profilera de kommunala skolorna genom goda resultat.

Karlskrona kommun deltar också i skolverkets försök med riksrekryterande spetsutbildningar på gymnasienivå. Leonardo, en matematisk spetsutbildning finns vid Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona.

Samordnade bibliotekarie

En likvärdig skola för alla. Genom projektet samordnade bibliotekarie ska likvärdigheten på skolorna öka. Karlskronas skolor har fyra stycken samordnare för skolbiblioteken i kommunen, ett för varje skolområde. Bibliotekarierna arbetar aktivt och ta fram förslag för hur vi ska kunna förbättra för eleverna.

Bland annat genom att hjälpa de ansvariga för skolbiblioteken med deras samling och hur de kan arbeta med dem. I några av skolorna har WeLIB som är ett digitalt bibliotekssystem införts. Bibliotekarierna arbetar aktivt med att förankra tanken att biblioteken ska vara en pedagogisk funktion, inte en boksamling och kommer med tips och idéer om hur man kan förmedla läsglädje.

Bibliotekarierna hjälper också alla barn med lässvårigheter att få tillgång till Legimus, inläst skön- och facklitteratur som kan lyssnas på i telefon, padda eller dator. Just nu arbetas det också med källkritik i förskoleklass.

Holmsjöbloggarna

Holmsjös hetaste blogg drivs av en klass i årskurs sex. De beskriver sig såhär:

Vi är en sexa som älskar teknik och som består av 13 fantastiska killar och tjejer som går på en liten skola norr om Karlskrona i Holmsjö. Vi är ungefär 100 elever på vår skola totalt. Vi tycker om att plugga på iPads och vi har varit väldigt bortskämda med att få vår åsikt hörd under året som gått med projekt med BLT och att få ha vår blogg på deras hemsida med. VI är bra på att skriva argumenterande texter och har koll på vad som får finnas med i en tidningsartikel och inte och hur man skriver reportage är vi snart proffs på tack vare feedback från chefsredaktören på BLT.

Läs bloggen här.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-01
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Jobba-i-skolan/Jobba-i-grundskola/