Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Jobba i gymnasieskolan

Jobba i gymnasieskolan

I Karlskronas fyra kommunala gymnasieskolor finns några av landets bästa yrkesprogram. Här finns ett nära samarbete med näringsliv och högskola för att på bästa sätt förbereda elever för arbetslivet eller fortsatta studier.

Kort om våra gymnasieskolor

Antal gymnasieskolor: 4
Antal elever: 2 030
Antal medarbetare: 270

Lediga jobb i gymnasieskolorna

I våra gymnasieskolor kan du söka tjänster som till exempel yrkeslärare, pedagog till teoretiska program eller specialpedagog. Klicka på lediga jobb och välj förskola, fritidshem och skola och sedan gymnasieskola.  

Inspiration från våra gymnasieskolor 

Tvålärarsystem på gymnasiet

Tryggt, effektivt och framför allt – ökad kunskap hos eleverna. Det är tanken med modellen två lärare i klassrummet. Tanken? Skolutveckling och kollegialt lärande i ett – med målet att förbättra elevernas resultat.

Tvålärarsystemet har introducerats på en gymnasieskola i Karlskrona i ämnena engelska, svenska och matte. Två lärare har varit närvarande i klassrummet och delat på undervisningsansvaret. 

– Med tvålärarsystemet får eleverna tillgång till två lärare och därmed mer stöd och förutsättningar att lyckas, här har vi det tunga argumentet. Men vinsterna är flera. Eleverna får möta flera lärstilar vilket vi tror är utvecklande. Och lärarna, genom att jobba två och två, kan inspirera, lära av och tipsa varandra, berättar Marcus Boström som är biträdande rektor.

Och Marcus hyllar sin personal. Tvålärarsystemet hade inte varit möjligt om det inte varit för medarbetarnas positiva inställning.

– Vi har nyfikna medarbetare som är trygga i sina lärarroller. Som faktiskt testar men också vågar misslyckas – för hur ska vi annars veta vad som inte fungerar? Det är just detta som är skolutveckling, och det är häftigt att det sker här hos oss.

Fullt utvecklad digital miljö 

Karlskrona kommun satsar på bra informations- och kommunikationsteknologi som hjälper eleverna i sina studier. Sedan flera år tillbaka har varje elev på gymnasiet varsin surfplatta eller dator, beroende på vad som lämpar sig bäst för varje program. Vi arbetar också med en starkt utvecklad delkultur i olika tekniska plattformar.

2017 är Karlskrona kommun nominerad till årets digitaliseringskommun vilket visar att vi kommit en bra bit på vägen och ligger i framkant inom området. En bra teknologin underlättar för våra lärare att undervisa och våra elever att lära sig.

Digitala coacher på gymnasiet

Under förra året infördes digitala coacher på gymnasiet. Syftet är att involvera elever i arbetet med att utveckla den digitala skolmiljön. Coacherna fungerar som extra stöd för elever och lärare på skolorna och samarbetar med IKT-pedagoger och IT-tekniker.

- Projektet med digitala coacher är lärorikt för eleverna på flera sätt. Förutom kunskaper i olika digitala verktyg får eleverna också träna på ansvarstagande och få en möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, säger Daniel Lyckman och Micael Söderström som är IKT-pedagoger.

Framgångsrika yrkesprogram

På Karlskronas gymnasieskolor finns flera av landets bästa yrkesprogram. Bland annat en mycket väl utvecklad lärlingsutbildning tillsammans med SAAB. Flera elever på våra yrkesprogram har placerat sig högt i SM-tävlingar inom fordon, plåtslageri och maskinteknik.

Moderna skolbibliotek

Karlskronas gymnasieskolor har moderna skolbibliotek som ligger i framkant vad gäller digitala verktyg. Bibliotekarierna driver hela tiden ett nära samarbete med lärarna för att ge bästa undervisning och service till eleverna i en modern skolmiljö.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Jobba-i-skolan/Jobba-pa-gymnasiet/