Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund

Så fungerar det

Välkommen att ställa en fråga till de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige. Du ställer din fråga själv på plats på fullmäktiges möte och får svar direkt av det kommunalråd, oppositionsråd eller den nämndsordförande som berörs.

Två gånger om året

Allmänhetens frågestund hålls två gånger per år på kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan inte längre skicka in frågor till frågestunden den 22 maj. Höstens datum för frågestunden är ännu inte bestämt.

Ställ en fråga till kommunfullmäktige

Du måste skicka in din fråga i förväg, direkt här på webben eller med post. Frågan behöver inte skrivas på något särskilt sätt, men det är viktigt att du skriver ditt namn, adress och telefonnummer som du kan nås på under dagtid.

Kommunfullmäktiges presidium tittar igenom de frågor som kommit in. Om det finns flera liknande frågor, eller fler frågor än vad som ryms inom en timme så är det fullmäktiges presidium som avgör vilka frågor som tas upp.

Besked om din fråga kommer med

Alla som har skickat in frågor blir uppringda efter fullmäktiges presidiums möte och får då besked om vilka frågor som ska ställas på kommunfullmäktiges möte.

Frågestunden börjar klockan 13.00 och pågår som längst en timme. Om din fråga kommer med så ska du komma till Wämö Center, Landstingssalen klockan 12.45.

När mötet börjar ställer du din fråga och får svar av det kommunalråd, oppositionsråd eller den nämndsordförande som berörs.

Skicka frågan med post

Vill du skicka in din fråga med brev ska den skickas till:
Kommunledningsförvaltningens kansli
Karlskrona kommun
371 83 Karlskrona

Mer information om kommunfullmäktige

Läs mer om kommunfullmäktige

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet. 

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, kommunstyrelsen. 

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Allmanhetens-fragestund/