Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Ansök om bidrag för sommarlovsaktiviteter

Ansök om bidrag för sommarlovsaktiviteter

Så fungerar det

Under 2017 går det att söka sommarlovsstöd för att genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.

Bidraget är ett engångsbelopp och kan sökas av föreningar och organisationer som är bidragsberättigade och som finns i Karlskrona kommun. Maxbeloppet att söka till sommarlovsaktiviteter är 30 000 kronor. Det går att söka bidrag fram till den 30 april.

För att få bidrag för sommarlovsaktivitet ska aktiviteten:

 • Vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • Möjliggöra möten över sociala gränser
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • Uppmana både flickor och pojkar till deltagande
 • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande

Tänk på att:

 • Göra en noga beräkning om hur mycket bidrag din förening eller organisation behöver för att genomföra sommarlovsaktiviteter
 • Storleken på bidraget bygger på att täcka de utgifter som finns för att hålla aktiviteten kostnadsfri för barn och unga
 • Bidraget är ett komplement till de bidrag som föreningen redan får
 • Bidraget ska främja alla typer av verksamheter inom kultur, idrott och fritid. När ansökningarna bedöms tas det hänsyn till att det finns aktiviteter för både flickor och pojkar

Återrapportera efter projektet

Har du beviljats bidrag måste du sedan göra en återrapportering till Karlskrona kommun via en självervicetjänst om hur sommarlovsaktiviteten har gått till, senast den 15 september.

I rapporteringen ska det finnas uppgifter om vilka aktiviteter som genomförts, resultat av aktiviteterna enligt de villkor som finns för att få för bidrag och antalet pojkar och flickor som deltagit i åldrarna 6-8 år, 9-12 år och 13 -15 år.

Föreningar eller organisationer som fått bidrag men som inte fullföljt planerad verksamhet blir skyldiga att betala tillbaka bidraget. Det gäller också om du inte gjort återrapportering.


Om personuppgifter

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Läs mer om PuL

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-11
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansok-om-bidrag-for-sommarlovsaktiviteter/