Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansök om strandskyddsdispens

Ansök om strandskyddsdispens

Så fungerar det

Här kan du ansöka om dispens från strandskyddet. Du behöver dispens om du vill bygga eller ändra något på ett område som är strandskyddat.

När du fyller i din ansökan behöver du beskriva det du ska bygga eller ändra. Du behöver även kunna motivera varför du ska ha dispens från strandskyddet.

Läs om vilka särskilda skäl som finns för dispens

Gäller det ett LIS-område?

Du behöver även känna till om området där fastigheten ligger är ett LIS-område (LIS står för "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen"). Det vill säga ett område som pekats ut av kommunen och där lättnader i strandskyddet kan göras om åtgärderna bidrar till landsbygdsutvecklingen

Läs mer om LIS-områden här

Vad kostar det?

Kostnaden för dispenser som kommer in 2016 är 10 632 kronor. Kostnaden gäller oavsett om ansökan beviljas eller avslås.

Spara till Mina sidor

Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

Till Mina sidor

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.
 
Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-05-03
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansok-om-strandskyddsdispens/