Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan om tillfällig övernattning och arrangemang nattetid ...

Ansökan om tillfällig övernattning och arrangemang nattetid i kommunens lokaler

Så fungerar det

Här kan du ansöka om tillfällig övernattning eller andra arrangemang nattetid i Karlskrona kommuns lokaler.

Du anger i formuläret verksamhetsansvarig för lokalen och datum för övernattningen eller arrangemanget. Därefter skriver du in dina egna person- och kontaktuppgifter.

Efter att du skickat in din ansökan får du via e-post besked inom fem arbetsdagar om ansökan beviljats eller nekats.

Säkra lokaler

För att få använda till exempel skolor eller idrottshallar för tillfällig övernattning eller andra arrangemang krävs att lokalerna är säkra ur brand- och utrymningssynpunkt. Räddningstjänsten måste också enkelt kunna komma fram till lokalen.

OBS! Du som fyller i ansökan måste vara samma person som är säkerhetsansvarig på plats under arrangemanget. Du måste även ha tagit del av Räddningstjänsten Östra Blekinges säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsföreskrifterna hittar du här.

Som ansvarig är du skyldig att återställa eller ersätta skador som uppkommit i lokalen under tiden som du hyrt. Du ansvarar även för städning av lokalen.

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos drift- och servicenämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, drift- och servicenämnden.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansokan-om-tillfallig-overnattning/