Logga för utskrift

Träff för utveckling och samverkan

Vi vill prata nutid, mer om framtid och mest om gemensam utveckling.

A meeting about development and cooperation

We want to talk about the present but even more about the future and mostly about common development.

Det går bra för Karlskrona just nu. Både antal invånare och företag ökar, samtidigt som det byggs för fullt. Vi arbetar hårt för att fortsätta utveckla kommunen och vill gärna träffa dig för att prata om vår gemensamma framtid.

Därför bjuder vi in dig som vd, generaldirektör och/eller platsansvarig i Karlskrona kommun till en träff den 23 maj 2018. Förutom samtal och information blir det båttur och middag. Under våren kommer inbjudan och program.

Times are good and the number of residents and companies are increasing. Several major Construction projects are under way. We continue our efforts
to further develop the municipality and we want to meet with you to talk about our joint future.

Therefore, we invite you as CEO, Director General and/or Site Manager in Karlskrona to meet on May 23:rd 2018. Besides conversations and information, there vill be a boat trip and dinner. An invitation and the program will be sent to you during spring.

Anmälan till träff för utveckling och samverkan

Sign up for a meeting about development and cooperation

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Aktiviteter/Dialog-om-utveckling-och-samverkan/