Logga för utskrift

Infrastruktur

I vårt direkta närområde kring Östersjön bor miljontals människor. En förutsättning för att vi ska nå varandra är goda kommunikationer.

Restider från Karlskrona

  • Gdynia Polen 10 timmar
  • Köpenhamn/Malmö 3 timmar
  • Göteborg 4,5 timmar
  • Ronneby flygplats 30 min
  • Stockholm 55 min från Ronneby flygplats

Mer information om kommunikationer

Transporter - Karlskrona hamn

Karlskrona hamn är tillsammans med Karlshamn utpekad som en av Sveriges tio viktigaste hamnar enligt den statliga hamnstrategiutredningen
Mer information om Karlskrona hamn

Transporter - Järnväg

Järnvägen norrifrån till Karlskrona ingår i EU-initiativet ”Motorways of the Sea” Investeringarna har gett en total modernisering av Kust till kust banans södra del, som förbinder Karlskrona med Stockholm respektive Göteborg. Även järnvägen för godstrafik till Karlskrona hamn har inom projektets ram rustats upp och elektrifierats för maximal miljövänlighet och tillgänglighet. Karlskrona är även länkat till Köpenhamn/Malmö/Helsingborg via Blekinge Kustbana, och till vägnätet genom vägarna 27, 28 och E22.

Järnvägsnätsbeskrivning för Karlskrona kommun, pdf 40 kB

Trafiksäkerhetsinstruktion för sidospår Karlskrona kommun, pdf 184 kB

Tugmaster lyfter järnvägsvagn på kombiterminalen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Foretagande/Infrastruktur/