Logga för utskrift

Servicepunkter på landsbygden i Karlskrona kommun

Syftet med en servicepunkt är att medborgarna ska få närmare till offentlig service samtidigt som det bildas en naturlig mötesplats ute i kommunens mindre samhällen.

Vad är en servicepunkt?

Här finns en dator med internetuppkoppling som man kan låna om man vill söka information, boka biljetter, söka bygglov och så vidare. Det finns också tillgång till turistinformation i form av broschyrer och annat material samt en anslagstavla för information från kommunen och samhällsföreningen i området. Servicepunkterna ska på sikt fyllas med mer innehåll i dialog med de boende på orten.

Holmsjö

I Holmsjö är servicepunkten lokaliserad till Skogsgläntans äldreboende. Här finns Träffpunkten som är en mötesplats för äldre, vilket gör det naturligt att lägga servicepunkten på samma plats. Denna servicepunkt riktar främst in sig på den digitala tekniken. Personal på Träffpunkten kommer att finnas till hands för att hjälpa mer ovana datoranvändare till rätta, både med datorer, smartphones och surfplattor.

Olika typer av kurser och träffar kommer att ordnas här med datateknik och digitalisering som tema. 

Servicepunkten är öppen måndag-fredag 8-16.
På anslagstavlan framgår det vilka tider som personalen är tillgänglig för att bistå med hjälp.

Sturkö

På Sturkö i Sturköhallen finns också en servicepunkt som innehåller en uppkopplad dator, fikahörna, kommunal anslagstavla och turistinformation. Servicepunkten drivs av samhällsföreningen i samarbete med Sturköhallen.

Servicepunkten är öppen när butiken är öppen, vilket varierar något mellan sommar- och vinterhalvåret.

Fridlevstad

Den senaste servicepunkten som invigts ligger i Föreningarnas hus i Fridlevstad. Även här finns det tillgång till dator, anslagstavla, mötesplats och turistinformation. Personal finns på plats vilket gör det möjligt att få hjälp med enklare frågor kring datorer och mobiltelefoner. Servicepunkten har öppet:
måndag och torsdag 16.00-19.00
tisdag, onsdag och fredag 10.00-13.00

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/Servicepunkter-pa-landsbygden-i-Karlskrona-kommun/