Logga för utskrift

Socialt företagande

Karlskrona kommuns har en stödpaket till sociala företag. Här kan du läsa om vad sociala företag är och vem som kan starta ett.

Vad är ett socialt företag?

Sociala företag, eller arbetsintegrerande sociala företag, har som mål att skapa nytta för samhället och hjälpa fler in i arbetslivet. De kan finnas i alla branscher och kan erbjuda varor eller tjänster av alla olika slag.

Sociala företag är företag som:

  • har som huvudsakligt mål att hjälpa människor som har svårt att få jobb och som länge varit utan arbete.
  • låter medarbetarna vara delaktiga genom exempelvis ägande eller avtal.
  • lägger i huvudsak sina vinster i den egna verksamheten eller i en liknande verksamhet.
  • är fristående från offentlig verksamhet.

Vem startar ett socialt företag?

Sociala företag startas ofta av någon med ett stort engagemang för en grupp som har särskilda behov på arbetsmarknaden.

Det kan till exempel vara:

  • en grupp med gemensamma erfarenheter av sjukdom och arbetslöshet
  • före detta kriminella som vet hur svårt det är att starta ett nytt liv och få en anställning
  • en förälder som ser svårigheterna för sin son eller dotter som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan få ett arbete
  • engagerad personal inom den offentliga sektorn som har god kännedom om olika grupper som har svårigheter på arbetsmarknaden
  • personer inom en ideell organisation som arbetar för eller organiserar någon av grupperna ovan
  • en samhällsengagerad företagare som ser möjligheterna att utveckla verksamheten och också göra social nytta

Ansöka om ekonomiskt stöd

Du kan ansöka om bidrag om du tänkt starta eller driver ett nystartat arbetsintegrerande socialt företag. Bidraget består av ett engångsbelopp på upp till 50 000 kr i startbidrag.

Läs mer och ansök om stöd

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-20
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Starta-etablera-driva-foretag/Socialt-foretagande/