Logga för utskrift

Upphandling & Ramavtal

Karlskrona kommun arbetar för att få ut det bästa av kommuninvånarnas skattemedel i de upphandlingar som görs. Upphandlingarna ska ske enligt de lagar och förordningar som anges i lagen om offentlig upphandling.

Totalt upphandlar Karlskrona kommun varor och tjänster för cirka en miljard kronor varje år. Varje förvaltning har ansvar för sina upphandlingar men huvudansvaret ligger på upphandlingsavdelningen.

Inköps- och upphandlingspolicy

Här kan du läsa inköps- och upphandlingspolicyn för Karlskrona kommunkoncern 

Upphandlingar

De köp som kommunen gör ska göras i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Här hittar du de nya upphandlingar som är aktuella just nu

Ramavtal

Köp görs också till stor del utifrån ramavtal som upphandlas gemensamt för flera förvaltningar och för en längre tid.

Här hittar du aktuella ramavtal för Karlskrona kommun

Att lämna anbud

Mer om upphandlingar och att lämna anbud:

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Konkurrensverkets webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Upphandlingar/