Logga för utskrift

SKAPA - ett individanpassat arbetssätt

SKAPA står för: Stärka, Kompetensutveckla inklusive yrkesförberedande praktik på arbetscentra, Aktivera, extern Praktik och matchning till Arbete och studier.

Deltagarnas behov

SKAPA-metoden innehåller olika fokusområden som anpassas till deltagarnas specifika behov och förutsättningar och innebär ett arbetssätt där personalen fungerar som multikompetenta team runt individen.

Arbetssättet har lett till att vi på ett mer effektivt sätt kan möta olika individers förutsättningar och behov. Fokus ligger på individens egna val och det egna ansvaret och deltagarna utgår från en individuell utvecklingsplan framtagen genom självskattning i kombination med vägledningssamtal.

I SKAPA-metoden ingår även ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och allas lika värde.

Grön rehabilitering

I ett av teamen ligger fokus på att integrera nysvenska medborgare i samhället genom språkträning och praktik. Ett annat team arbetar med kurser och utbildningar som ger möjlighet till reflektion och ändrade tankemönster för att komma vidare i livet och närmare arbetsmarknaden. Bland annat grön rehabilitering med odling och även kreativ styrka där deltagarna gör något gott för någon annan.

Här kan vi också erbjuda utbildningen Liv i Livet, Landstinget Blekinges koncept som bedrivs i kommunal regi, vilket handlar om att röra om lite bland deltagarnas vanor och ge dem en vänlig knuff i rätt riktning.

Kampanjen Mitt Europa

Vi genomför kampanjen Mitt Europa tillsammans med de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. I samband med Europadagen den 9 maj visar projekt i hela EU upp sina verksamheter. 2016 deltog mer än 2 500 projekt i 23 länder, med över 400 000 besökare.

Kampanjen i Sverige pågår den 6-14 maj. Under veckan har drygt 80 svenska projekt öppet hus och bjuder in allmänheten. Tillsammans visar vi på den bredd av aktiviteter och möjligheter som finns bland svenska EU-projekt och hur vi bidrar till samhällsutvecklingen.

ESI-fonderna

Europeiska socialfonden är en av fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) i Sverige. Övriga tre fonder är: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. ESI-fonderna är EU:s främsta verktyg för att uppnå målen i Europa 2020, EU:s tillväxtstrategi med syftet att skapa en smart och hållbar tillväxt för alla. De fyra fonderna används för att finansiera olika program som ska stimulera tillväxt och minska ekonomiska och sociala skillnader inom Europa. Under åren 2014–2020 medverkar Sverige i 27 program som finansieras av ESI-fonderna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-01
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/arbetspraktik-rehabilitering/SKAPA/