Logga för utskrift

Uppsägning

Uppsägning ska göras via E-tjänster eller skriftligt på särskild blankett. 

Ny anmälan till förskola eller fritidshem kan inte göras förrän uppsägningen trätt i kraft.

För uppsägning av plats i kommunal verksamhet

Uppsägning ska göras via webben - självservice, eller skriftligt på särskild blankett, två månader innan barnet slutar. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Undantag är när barnet sagts upp från fritidshem och önskar stå i kö till lovtillsyn, här gäller en månads uppsägningstid.

Ny anmälan till förskola eller fritidshem kan inte göras förrän uppsägningen trätt i kraft.

Om plats inte nyttjas har förskolechef/rektor rätt att säga upp barnets plats med en månads varsel.

Om betalningsskyldig resterar med avgiften varslas föräldrarna/vårdnadshavarna om uppsägning av platsen. Om uppsägningen verkställs måste skulden regleras innan plats återfås. Det finns ingen garanti för att återfå samma placering.

Barn på förskola överflyttas till fritidshem när de börjar i förskoleklass om inte föräldrarna anmäler annat.

Byte av förskoleplats
Vid byte av förskoleplats blir det inget uppehåll i debiteringen. Om du vill säga upp en plats för att efter uppsägningstiden (två månader) söka ny plats, så kom ihåg att det inte går att ställa sig i kö för ny förskoleplats förrän uppsägningstiden har gått ut.
 
En plats i förskolan eller fritidshemmet abonnerar man på. Det går alltså inte att säga upp sin plats för korta perioder, till exempel sommarmånaderna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-05
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Uppsagning/