Logga för utskrift

Kastanjeskolan

Kastanjeskolan har fyra platser och är i första hand till för de ungdomar som är inlagda för vård på behandlingsenheten Kastanjevillan. Skolan är en del i behandlingen samt en resurs för och en del av BUP:S verksamhet i hela länet.

Skolans mål
Kastanjeskolans målsättning är att ta fasta på elevens möjligheter i en lugn och välstrukturerad miljö.

Kontakt
BUP:s mottagning
Tfn:0455-73 58 25
Fax: 0455-73 58 22
E-mail: This is an email address


 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Grundskolor/Kastanjeskolan/