Logga för utskrift

Länktips - mobbning

Hemsidan Friends   (se länkar)

Syfte att bland annat förebygga och minska mobbingen i skolan.

Aktiv ungdom (se länkar)

Aktiv Ungdom samlar barn och ungdom i meningsfull verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande. Aktiv Ungdom är partipolitiskt neutralt och verkar utan religiösa bindningar. Det centrala i all verksamhet är att ge ungdomarna en stimulerande fritid, som kan leda till varaktiga intressen, och att ta vara på enskilda initiativ.

Barnombudsmannen (se länkar)

Barnombudsmannens hemsida innehåller information, fakta, rapporter om bland annat mobbning.

Rädda Barnen (se länkar)

Rädda Barnens arbete mot mobbning har under senare år bedrivits bl.a. genom att det producerats material för olika grupper om mobbning. Det finns material för alla åldersgrupper i skolan t.o.m. gymnasiet, med olika infallsvinklar på mobbning. Lär mer på Rädda Barnens hemsida.

Vuxenmobbning (se länkar)

Denna webbplats handlar om arbetsplatskonflikter och är avsedd att vara till nytta för alla som på något sätt kommer i kontakt med konflikter i arbetslivet.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Elevhalsa-/Likabehandling/Lanktips---mobbning-/