Logga för utskrift

Matematik

Personal inom förskola/skola har de senaste åren erbjudits kompetensutveckling inom matematikområdet, bland annat en högskolekurs på BTH -Matematikdidaktik 5 p. En stor del av dessa pedagoger är nu matematikambassadörer för sin skola/område.

Matematikambassadörer är pedagoger med särskilt intresse för matematik. Ambassadörens uppgift kan bland annat vara att hjälpa till att inspirera till att det pedagogiska samtalet om matematik hålls levande, samla upp önskemål om kompetensutveckling mm. Detta gör att matematiken blir synlig både för barn/elever och personal. Därmed höjs förståelsen och nivån inom matematiken.

Matematik är en viktig del av vår kultur och den behövs för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer Utbildningen syftar till att utveckla ett intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer, ge möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva den tillfredställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 
(Ur styrdokumenten för grundskolan)

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Matematik-/