Logga för utskrift

Naturvetenskap och teknik

NTA- Naturvetenskap och teknik för alla

Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) bedrivs av Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskaps-akademien i samarbete med svenska kommuner sedan 1997. Karlskrona Kommun har varit med sedan 2000. Idag använder 70 kommuner, 10 fristående skolor och en myndighet NTA:s skolutvecklingsprogram.

Syftet med NTA är att stödja kommunernas kompetensutveckling för lärare att undervisa i naturorienterade ämnen och teknik och därmed öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.
Undervisningen genom NTA sker utifrån olika teman, där ett undersökande och experimenterande arbetssätt används. Sammanlagt finns idag teman för förskolan upp till åk 9 som behandlar olika områden såsom  ”Kretsar kring el”, ”Kemiförsök” och ”Fjärilens liv”. Det tar ungefär tio veckor att arbeta igenom ett tema.

Varje kommun som deltar i NTA:s skolutvecklingsprogram utser en samordnare. Samordnarens uppgift är bl.a. erbjuda lärarna i kommunen introduktionsutbildning, temautbildningar och tematräffar. Samordnaren distribuerar även materialsatserna till de olika tema-enheterna.

Karlskrona Kommuns samordnare är Marie Hansson. Vid frågor kontakta This is an email address  eller på telefon 0709-30 37 38.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Naturvetenskap-och-teknik-/