Logga för utskrift

Reggio Emilia

Karlskrona Reggio Emilianätverk har funnits sedan 2002 då några förskolepedagoger samarbetade kring Reggio Emilia filosofin.

www.reggioemilia.se
Metoden att dela med sig av sina kunskaper, tankar och erfarenheter blev grunden till nätverksidéen. Det anordnas nätverksträffar varje termin. Innehållet har sett olika ut genom åren med allt ifrån litteraturstudier till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och inspirerande föreläsare.

Nätverket är öppet för nya deltagare från förskolor som vill delge, inspirera och inspireras tillsammans med andra kring det pedagogiska arbetet med barn.

  • Kontakt

    • Åse Bergvall
    • Telefon: 0455-30 38 74

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-29
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Reggio-Emilia/