Logga för utskrift

Bli senior i förskola och skola

Om du vill anmäla intresse för att bli senior i förskola eller skola kontaktar du någon av kontaktpersonerna via telefon eller mail.

Vill du känna dig behövd, ha kul och utvecklas i en inspirerande miljö?

Då har du möjlighet att bli senior i skolan. De flesta av våra seniorer är ålderspensionärer men även personer som av annan anledning inte yrkesarbetar är välkomna.

Vi har idag fler än 120 seniorer som trivs i sina roller och känner att de har meningsfulla och stimulerande uppgifter.

Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara. Satsningen bygger på övertygelsen att möten mellan äldre och yngre skapar förutsättningar för att motverka främlingskap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle.

Hur blir du senior i skolan?

Du kontaktar oss via telefon eller mejl för att anmäla intresse. Innan du bestämmer dig för att bli senior i skolan bjuder vi på en kortare utbildning, en veckas introduktionskurs. Först när kursen är slut bestämmer du om du vill bli senior i skolan eller ej.

Introduktionskurs 15 - 22 mars 2018

Anmäl dig senast den 5 mars till Elsmari, Renata eller Bertil, se kontakt till höger. Program hittar du ute till höger.

Du deltar idéellt i skolans arbete

Du bestämmer själv omfattningen av ditt engagemang och självklart har du frihet att göra avbrott; för att träffa dina barnbarn, åka på semester eller ta hand om annat som livet bjuder på. Du och den lärare du ska vara med bestämmer tillsammans vad du ska göra som senior.

Erfarenhetsutbyte

Några gånger under terminen har vi återsamlingar för seniorerna. Programmen vid dessa tillfällen varierar. T.ex. inbjuds representanter från förskola, skola och fritidshem för att informera om något som kan intressera seniorerna. Ett viktigt syfte med återträffarna är att seniorerna får tid att prata med varandra för att utbyta erfarenheter.


Seniorer i skolan bedrivs av Karlskrona kommun samt Folkuniversitetet. 
 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-22
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Seniorer-/