Logga för utskrift

Läs- och skrivläger

Sommarläger arrangeras på Säljö sedan flera år tillbaka för elever i årskurs  4-6.

Idén är att skapa en pedagogisk/social upplevelse, som ger positiva relationer och roliga erfarenheter av läsning och skrivning och som därigenom ökar möjligheten att känna delaktighet och glädje i skolarbetet fortsättningsvis.

Verksamheten omfattar ca 20 elever och vid uttagningen eftersträvas en så jämn ålders- och könsfördelning som möjligt. Urval sker genom behovsbedömning av lärare/arbetslag i samverkan med lägerskolans lärare.

Utvärderingar av de läger som genomförts visar genomgående mycket positiva resultat och har gett oss alla, både elever och personal, värdefulla erfarenheter och mycket kunskap.

Om du har frågor kring denna sommarverksamhet, ring Gunilla Ingestad
0709-304723

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Tal--las--och-skrivutveckling-/Las--och-skrivlager-/