Logga för utskrift

På tal om språk i förskolan


Vardagsarbetet i förskolan ger rika möjligheter till en dialog med barnen. Det finns mycket material ute på förskolorna som är direkt kopplat till språkutveckling, men vardagsmaterialet och vardagssamtalet är det viktigaste redskapet när vi kommunicerar med varandra.

De samtal som förs tillsammans med barnen till exempel vid dukning, påklädning eller när vi deltar i leken ger barnen en mängd begrepp som de först använder i liknande sammanhang men som barnen sedan för över till nya situationer. Materialet ger en överskådlig bild om barns språkutveckling. Språkstimulerande material, arbetssätt, och metoder beskrivs.

Skriften, som är kostnadsfri, kan beställas via:
Maria Passby, Stöd och utveckling, telefon 0455-30 39 64,
E-post: This is an email address

Du kan också ladda ner den som pdf-fil, se länk till höger på sidan.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Tal--las--och-skrivutveckling-/Pa-tal-om-sprak-i-forskolan-/