Logga för utskrift

Världens bästa väska

Ett projekt där barnbiblioteket i Karlskrona kommun och Resurscentrum på barn- och ungdomsförvaltningen samarbetar med sponsring från statens kulturråd.

Vi vill på detta sätt ge alla förskolebarn i Karlskrona kommun oavsett familjesituation, etnisk tillhörighet, kön, bostadsort, psykisk eller fysisk förmåga
- många positiva möten med barnboken
- en ökad möjlighet till en god språklig grun
- delaktighet i ett gemensamt kulturarv

Världens bästa väska är en väska innehållande en enkel bilderbok eller sångbok, några konkreta föremål som är viktiga för att illustrera handlingen ex. docka - Pippi Långstrump, olika djur. I sin språkutveckling behöver alla barn visuellt stöd och att dessutom få hjälp av konkreta föremål gör att barnen lär sig och få uppleva sagan med flera sinnen; höra, se, känna på, ta och hålla i.

- För att nå barn med olika språkstörningar försöker vi även komplettera bokväskorna med teckenstödsböcker.
- Eftersom flerspråkiga barn är särskilt hjälpta av metoden kompletteras även väskan med att boken skall vara översatt på så många relevanta språk som möjligt.

Bokombud
För att lansera väskorna har vi bokombud, för närvarande 95 styck, på alla förskolor i Karlskrona kommun. Bokombuden träffas två gånger per termin samt får delta i en speciellt riktad språkföreläsning en gång per termin.

Vikten av att läsa mycket och ofta för små barn kan inte nog betonas, eftersom de viktigaste byggstenarna för ett barns språkutveckling och sedermera läs och skrivutveckling, läggs just i barnens tidiga år.

Kontaktpersoner:
Birgitta Walderbrink Olsson, Biblioteket Karlskrona, telefon 0455-30 34 72
Karin Nilsson, Resurscentrum, telefon 0455-30 47 24

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2008-06-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/Tal--las--och-skrivutveckling-/Varldens-basta-vaska-/