Logga för utskrift

Tidigare aktiviteter

Internationella skolgruppens projekt/aktiviteter

Utöver vårt ordinarie internationaliseringsarbete på våra skolor har vi också lett workshops över förvaltningsgränser vid ett flertal tillfällen. Ledda av oss eller Anders Brännstedt UHR.

 • Skapande av nätverk inom grundskolan med rektorer och pedagoger med uttalat intresse för internationalisering.

 • Olika presentationer av oss kring olika sätt att driva internationaliseringsarbetet för pedagoger, skolledare och chefer.

 • eTwinning seminarie, 6 pedagoger till Leuven för seminarium, workshops 14/15

 • eTwinningkurs online och workshop ht15 

 • Informationsmöte och workshop kring internationalisering, Erasmus+ och nordplus med gästföreläsare från Universitets och högskolerådet december 2016.

eTwinning


Förskola/Grundskola/Fritidsverksamhet 
 Jändelskolans senaste Comeniusprojekt
 
 Rödebyskolans senaste Comeniusprojekt

Gymnasieskolan
Fortbildningsresa för 20 pedagoger till EU:s institutioner i Bryssel våren 2015

 • Förskola-grundskola-fritidsverksamhet:

  Johan Eggers
  Fritidspedagog Rödebyskolan
  tel. 0455 - 30 39 02
  e-post: This is an email address

  Gymnasieskolorna:

  Emilia Otterstam
  Skolambassadör för EU
  tel. 0455 - 30 41 00
  e-post:
  This is an email address

  Kunskapsförvaltningen:
  Elisabeth Hejman
  t.f. Avdelningschef Stöd, kvalitet och utveckling
  tel. 0455 - 32 13 32
  e-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-30
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Internationellt_arbete/Arkiverade_projekt/