Logga för utskrift

Styrdokument

Kommunens internationella program:
Läs mera: klicka här!

Internationalisering i skolan:
Läs mera: klicka här!

Information om Internationalisering, Erasmus+, etwinning och Nordplus. Ansökan och Implementering:
klicka här!

Internationellt samarbete

 • Förskola-grundskola-fritidsverksamhet:

  Johan Eggers
  Fritidspedagog Rödebyskolan
  tel. 0455 - 30 39 02
  e-post: This is an email address

  Gymnasieskolorna:

  Emilia Otterstam
  Skolambassadör för EU
  tel. 0455 - 30 41 00
  e-post:
  This is an email address

  Kunskapsförvaltningen:
  Elisabeth Hejman
  t.f. Avdelningschef Stöd, kvalitet och utveckling
  tel. 0455 - 32 13 32
  e-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-27
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Internationellt_arbete/Handlingsplaner-och-Styrdokument-/