Logga för utskrift

Organisation

Internationella skolgruppen

Vår uppgift är att informera, entusiasmera, avdramatisera och fortbilda kring internationalisering i skolan. Internationella skolgruppen,  har vuxit fram ur behovet av att veta och utveckla verktygen för uppdraget kring internationella perspektivet i läroplanen. Det internationella perspektivet är ett av de fyra perspektiven som ska genomsyra undervisningen i svenska skolan.

Gruppen består av: Emilia Otterstam, af Chapmangymnasiet och Johan Eggers, Rödebyskolan. Ta gärna kontakt med oss när ni har idéer och frågor om internationaliseringsarbete i skolan.

Johan och Emilila

"Vi har bred och mångårig erfarenhet av att ansöka om och driva internationella skolutvecklingsprojekt och samarbeten. Vi har ett stort nationellt och internationellt kontaktnät. Dessutom är Emilia både skolambassadör för EU och eTwinningambassadör.
Vi vill gärna informera och inspirera dig i ditt arbete."

-----------------

Internationellt arbete i kommunen,
läs mera!

 • Förskola-grundskola-fritidsverksamhet:

  Johan Eggers
  Fritidspedagog Rödebyskolan
  tel. 0455 - 30 39 02
  e-post: This is an email address

  Gymnasieskolorna:

  Emilia Otterstam
  Skolambassadör för EU
  tel. 0455 - 30 41 00
  e-post:
  This is an email address

  Kunskapsförvaltningen:
  Elisabeth Hejman
  t.f. Avdelningschef Stöd, kvalitet och utveckling
  tel. 0455 - 32 13 32
  e-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-13
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Internationellt_arbete/Sa-har-organiserar-vi-vart-internationella-arbete/