Logga för utskrift

Starta projekt?

Frågeställningar som är ett stöd, men som också förekommer i Ansökningsrutinerna när du ska starta ett projekt.


1. Är syftet med projektet tydligt?
2. Finns det ett tydligt behov i verksamheten för detta projekt?
3. Behövs det ett internationellt projekt för att möta detta behov?
4. Finns det stöd för projektet i skolans internationella handlingsplan?
5. Är det säkerställt att du har nödvändiga antal deltagare projektet?
6. Jag är medveten om att internationella projekt kan komma att kräva en större insats av mig i form av tid och kraft?
7. Är det tydligt hur projektets resultat ska kunna integreras i den dagliga verksamheten?
8. Har du funderat på hur spridningen av resultatet ska ske?

Efter det du har fyllt i den här checklistan och svarat JA på ovanstående frågor bör du kontakta din rektor. MEN det kan såklart finnas väldigt goda idéer som inte passar in i checklistan ovan.

Hur får man kvalitet i sina projekt? Läs mera här!

Lyckade projekt

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-27
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Internationellt_arbete/Starta-projekt/