Logga för utskrift

Lovskola

Lovskolan är en möjlighet för dig i grundskolan som riskerar att inte nå godkända betyg. Lovskolan bedrivs under sportlov, påsklov samt i början av sommarlovet.

Lovskolan vänder sig till elever som går i grundskolans åk. 8 och 9 och som har något moment i ett eller flera ämnen att läsa upp så att man kan få godkänt betyg och bli behörig till att söka ett program på gymnasiet. Om du som elev inte är klar med dina betyg innan slutgiltig antagning till gymnasiet, kommer du att hanteras som sökande till reservantagningen.

Lovskolan finns på Lyckeby kunskapscenter i Karlskrona. Undervisningen bedrivs mellan kl. 08.00-12.00. Efter kl. 12 finns pedagoger till förfogande ytterligare en stund. Skolan bjuder på ett förstärkt mellanmål och står för bussbiljetter.

Lovskolans verksamhet är frivillig och helt kostnadsfri men kräver närvaro, arbete och motivation.

Under läsåret 2017/2018 gäller följande tider:

Datum och tider Lovskola 2018
Sportlovet 19 februari – 23 februari
Sista anmälningsdag 12 februari

Påsklovet 3 april – 6 april
Sista anmälningsdag 26 mars

Lovskola på sommarlovet
Lovskola kommer att bedrivas mellan 25 - 28 juni
Sista anmälningsdag 4 juni

Så ansöker du

Kontakta din hemskola för att få hjälp med ansökan.

Här finns kontaktuppgifter till Karlskronas 7-9-skolor.


    

Så går det till

Lovskolan bygger på elevens studieplan som den ordinarie hemskolan gjort och
som utgår från läroplanens mål och riktlinjer. Under lovet får eleven hjälp med sitt skolarbete av en personlig pedagog. Man arbetar i en liten grupp tillsammans med andra elever som behöver likande stöd. Man får prova olika arbetssätt och vara med och lägga upp undervisningen.

Under sommarveckorna kan eleven läsa flera ämnen om så behövs. Varje dag motsvarar ungefär en veckas undervisning i ämnet under en termin. Eleven får visa sina färdigheter genom prov, uppsats, muntlig framställning m.m. Vid bedömning följs kunskapskrav i kursplanen. 

Vad behöver jag ha med mig?

Du som elev ska ha med dig en arbetsplanering skriven av din ordinarie lärare samt material/dator från din hemskola. Skrivmaterial får du på plats.

Om undervisningen

Undervisningen sker mellan klockan 08.00-12.00. Efter klockan 12 finns ansvarig och pedagoger på plats ytterligare en stund. Support- och sommarskolans verksamhet är frivillig och kostnadsfri. Det som krävs av dig som läser är närvaro, arbete och motivation.

Var finns Lovskolan?

Lovskolan finns på Lyckeby kunskapscentrum i Karlskrona. Skolan bjuder på mellanmål och står för bussbiljetter.


  • Kontakt

    • Kunskapsförvaltningen
    • Charlott Swärdh
    • Ansvarig lovskola
    • Telefon: 0455-30 38 25

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-05
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Lovskola/