Logga för utskrift

Årlig indexuppräkning av barnomsorgstaxan

Publicerad 30 november 2017 13:38 | Uppdaterad 30 november 2017 13:42
Från och med den 1 januari 2018 höjs avgiften för förskola och fritidshem.

Från och med den 1 januari 2018 höjs avgiften för förskola och fritidshem. Den högsta avgiftsnivån (maxinkomst 46 080) höjs från 1 362 kr till 1 382 kr. Beslut om indexuppräkning av taxan fattades på kommunfullmäktige den
24 september 2015. Vill du veta mer, kontakta din skoladministratör.Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-01
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Arlig-indexupprakning-av-barnomsorgstaxan/