Logga för utskrift

Ledarutveckling

Grundutbildning
Karlskrona KompetensCenter arrangerar grundutbildning i ledarskap för alla nytillkomna chefer/arbetsledare inom kommunens förvaltningar och bolag. Utbildningen genomförs i grupper på 25 personer.  Målgruppen är nyrekryterade chefer eller personer som kommer att börja med arbetsledande uppgifter inom närmaste tiden. Utbildningen startar när det kommit in tillräckligt många anmälningar.
Omfattningen är 9 dagar i extern form vid KompetensCenter, Gullberna Park och innehåller ledningsverktyg, ledningsprocesser och handledarskap för att genomföra personalprogrammet för den grupp som man är ledare för.

Vidareutbildning
En vidareutbildning är under planering med fördjupning kring det Kommunikativa ledarskapet, arbetsmiljö och jämställdhet/mångfald.

Ledare och ledningsgrupper kan också vända sig till Karlskrona KompetensCenter för att få stöd med handledning och hjälp med utvecklingsplanering.

För mer information kring ledarutveckling kan du vända dig till:
Marika Persson, Karlskrona KompetensCenter
telefon: 0455-30 30 82

  • Kontakt

    • Karlskrona KompetensCenter
    • Storeklimp, Gullberna Park, 371 54 Karlskrona
    • Telefon: 0455-30 30 00
    • Fax: 0455-30 38 75

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Ovriga-utbildningar/Karlskrona_KompetensCenter/Ledarutveckling/