Logga för utskrift

Fukt och Mögel

Fukt är den enskilt viktigaste orsaken för tillväxt av mögel. Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattan och tapeten eller att färg flagnar.
Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färg. Ibland kan man känna mögellukt utan att hitta något mögel. Mögellukt biter sig lätt fast i kläder och textilier.

Hur märker man om bostaden är drabbad av fukt och mögel?

Människor som vistas i bostäder med fukt och mögel, rapporterar ofta om hudirritationer och problem med luftvägar och ögon. För personer som lider av allergiska besvär eller har känsliga luftvägar och slemhinnor finns anledning till försiktighet. Mögelallergi är ovanligt. De som är allergiska mot mögel är ofta allergiska mot andra ämnen också.

 

Var gör jag om min bostad har problem med fukt och mögel?

Den som hyr sin bostad ska i första hand kontakta fastighetsägaren.
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller Hyresgästföreningen om de åtgärder fastighetsägaren vidtar inte är tillräckliga.
Den som själv äger sin bostad kontaktar sitt försäkringsbolag.
God ventilation är viktigast för att förhindra uppkomsten av fukt och mögel. Det är dock inte alltid det hjälper, fukt och mögel kan även uppkomma av konstruktionsfel, materialfel osv.  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Inomhusmiljo/Fukt-och-Mogel/