Logga för utskrift

Legionella

Legionellabakterier är vanligt förekommande i jord- och vattensamlingar där de finns naturligt i små mängder.

Bakterien upptäcktes och fick sitt namn så sent som 1976 efter ett utbrott av sjukdomen bland församlade krigsveteraner (legionärer) i Philadelphia, USA.

Problem med legionellabakterier kan uppstå om man sänker varmvattentemperaturen i en fastighet. Bakterien trivs bäst i stillastående vatten med en temperatur omkring 30-40ºC då kan tillväxten bli mycket hög. Numera rekommenderar Folkhälsomyndigheten att varmvatten hålls vid minst 60ºC i varmvattenberedaren och minst 50ºC vid tappstället. Vid 50ºC anses tillväxten avstanna till nästan noll och vid 60ºC dör de flesta bakterierna,

Kan man få legionärssjuka genom att dricka kranvatten?

Man får inte legionärssjuka genom att dricka vatten.  Bakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol) som uppstår när vattenstrålar slås sönder. Genom att andas in vattendimma kan bakterien spridas till lungorna.
De vanligaste spridningsvägarna anses följdaktigen vara duschar och kyltorn (luftkonditionering).

Legionärssjukan är en allvarlig form av lunginflammation, med symtom som hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor. Sjukdomen drabbar främst  äldre, eller personer med nersatt immunförsvar, men även fullt friska människor kan utveckla sjukdomen. Inkubationstiden är 2-10 dagar efter smittillfället.

Av bakterien har upptäckts ett 40-tal arter.  Legionella pneumophila är den art som orsakar legionärssjukan hos människan.

OBS!

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet. Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall även Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning i kommunen kontaktas omgående.

 • Kontakt

  • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Miljöavdelningen
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Ronnebygatan 22, vån 5
  • Jennie Saleskog
  • Miljöinspektör
  • Telefon: 0455- 30 33 96

   

  Servicetelefon: 0455-32 20 01

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Inomhusmiljo/Legionella-/