Logga för utskrift

Ventilationskontroll

Det är viktigt för vår hälsa att inomhusluften är ren och inte hälsofarlig. Därför har riksdagen beslutat om obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen. Besiktningen ska göras av en godkänd besiktningsman. Efter utförd funktionskontroll lämnar besiktningsmannen protokollet till Miljö- och byggnadsnämnden.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Inomhusmiljo/Obligatorisk-ventilationskontroll-OVK/