Logga för utskrift

Radon i bostaden

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Om du utsätts för radon under lång tid ökar risken för lungcancer. Om du har för hög radonhalt i din bostad bör du genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Vilken radonhalt finns i min bostad?

Om du bor i lägenhet och har frågor om radon kan du prata med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Det är deras ansvar att känna till hur radonsituationen ser ut i huset och vid behov även genomföra åtgärder så att radonhalterna sänks. Om du bor i villa eller radhus har du själv detta ansvar.

Hur görs en radonmätning?

Det vanligaste sättet att mäta radon sker med så kallade spårfilmsdosor och mätningen ska göras under den tid av året då du måste värma upp huset, vilket normalt är från 1 oktober till 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader, men gärna tre för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Efter utförd mätning skickas dosorna för analys.

Karlskrona kommun gör inga radonmätningar men det finns företag som du kan kontakta för att genomföra en radonmätning i din bostad.

Hitta företag som mäter radonhalt (Swedacs webbplats)

Det går även att anlita ett företag för att utföra en så kallad rådgivande korttidsmätning. Den tar avsevärt kortare tid att genomföra men ger endast ett ungefärligt resultat.

Om radonhalten  är för hög?

Folkhälsomyndigheten har angivit att radonhalten inomhus inte bör överstiga 200 Bq/m3. Om du utsätts för radon under lång tid ökar risken för lungcancer. Visar en mätning höga värden bör du därför genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i bostaden. För att kunna välja rätt åtgärd är det viktigt att veta om radonet kommer från mark, vatten eller byggmaterial. För att få hjälp med att bestämma var radonet kommer ifrån och vilka åtgärder som fungerar bäst kan du kontakta ett företag inom området.

Hitta företag som mäter radonhalt (Swedacs webbplats)

Utomhus är radonkoncentrationen i luft låg, runt 10 Bq/m3. Inomhus är nivåerna högre, normalt mellan 20 och 100 Bq/m3 i Sverige, men i vissa fall betydligt högre, beroende på marken, konstruktionen, vattenförsörjningen och vilket byggnadsmaterial som bostaden har. Hus byggda på rullstensåsar har ofta högre radonhalt, liksom hus byggda av blåbetong.

Läs mer om radon

Strålsäkerhetsmyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Radonguiden på Boverkets webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-05
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Inomhusmiljo/Radon-i-bostaden/