Logga för utskrift

Biltvätt

Tvättvatten innehåller ämnen som är farliga för miljön då oljeföroreningar och tungmetaller tvättas bort. Detta är ämnen som kommer från vägbeläggning, däck, dubbar och drivmedel.

Rengöringsmedel som till exempel avfettningsmedel, schampo, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor och vax avlägsnas också vid biltvätt.

Det för närvarande bästa alternativet är att tvätta sin bil vid en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Det betyder att stora delar av föroreningarna skiljs bort, innan vattnet sedan leds till det kommunala reningsverket där ytterligare rening sker. Vid många nya tvätthallar har man dessutom möjlighet att återanvända tvättvattnet. Hör med Din mack hur långt de har kommit med att anpassa sin fordonstvätt till de nya reglerna för fordonstvätt.

Om du ändå väljer att tvätta bilen där ingen uppsamling och avskiljning av farliga produkter sker finns det några enkla saker som du bör ta hänsyn till:

 • Placera bilen på ett underlag av gräs eller grus, detta ger avloppsvattnet en chans till viss rening innan det når dagvattenbrunnen eller diket.
 • Se till att det inte finns någon dricksvattenbrunn i närheten som kan påverkas.
 • Använd miljöanpassade avfettningsmedel och tvättmedel, till exempel svanenmärkta produkter eller produkter märkta med Bra Miljöval.
 • Använd bara starka medel där det verkligen behövs.
 • Motortvätta inte själv! Låt en särskild utrustad verkstad ta hand om motortvätten. 
Vad säger lagen?
I Miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön ska förebygga och hindra att en sådan skada sker.

Lagen säger också att alla ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller för miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter.

Detta gäller även när man tvättar bilen. Om man tvättar bilen på gatan är detta ett felaktigt sätt att hantera kemiska produkter.

För mer information
Är du osäker på hur du bör göra eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare på miljöavdelningen.
 • Kontakt

   

  Servicetelefon: 0455-32 20 01

 • Länkar

  Affärsverken

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Utomhusmiljo/Biltvatt/