Logga för utskrift

Trädfällning

Det är under vintersäsongen, mellan november till februari, som parkenheten i huvudsak fäller träd . Om ett träd bedöms vara farligt kan det fällas även vid andra tider under året.

Ansökan

Vill du att vi ska fälla träd som står på kommunens mark? Då ska du fylla i en ansökan om trädfällning. Följ länken till höger så kommer du till blanketten. Ansökan skickas sedan till oss för handläggning och beslut om eventuella åtgärder. Det är kommunens parktekniker som bedömer hur trädet ska hanteras.

Grannar

Det kan vara bra om du resonerar med dina närmaste grannar innan du skickar in din ansökan. Vad har de för synpunkter?

 

Detta tar vi hänsyn till:

  • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det att uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt? Till exempel värnar vi extra om våra ekar.

Detta tar vi inte hänsyn till:

  • Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
  • Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
  • Att träd skymmer utsikt.

 

Här får du svar på de vanligaste frågorna om trädfällning

 

Frågor

Jag är rädd att trädet som står på kommunens mark ska blåsa omkull i nästa storm och trilla på min bod. Kan ni ta ner det trädet?

Det finns träd på kommunens mark som fäller sina löv på min tomt och det är otroligt mycket löv. Kan kommunen fälla det trädet?

Om nu inte trädet kan fällas som släpper så mycket löv, kan jag lägga över lövhögarna på kommunens mark då, för att förmultna där?

Mottagningen på min parabol störs av träd som står på kommunens mark. Kan kommunen fälla de träden?

Träden på kommunens mark skuggar min uteplats/altan. Kan kommunen fälla de träden?

Jag har så fin utsikt från mitt fönster om inte kommunens träd stod i vägen. Kan kommunen fälla de träden?

Hur gör jag för att kommunen ska ta ned träd på sin mark?

 

Svar

Jag är rädd att trädet som står på kommunens mark ska blåsa omkull i nästa storm och trilla på min bod. Kan ni ta ner det trädet?
Ja, är det risk för stormskador som drabbar husägare/allmänhet med anledning av att ett av våra träd blåser omkull så finns det möjlighet att vi fäller trädet. Skicka in en ansökan om trädfällning så gör en av våra parktekniker en bedömning. Ansökningsblanketten hittar du i listan till höger.

Det finns träd på kommunens mark som fäller sina löv på min tomt och det är otroligt mycket löv. Kan kommunen fälla det trädet?
Nej, vi tar inte hänsyn till att det träden fäller löv eller att det blåser in löv och grenar till privatägd mark. Är trädet däremot farligt för husägaren och allmänheten, eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det vid bedömningen om ett träd ska tas ned. Vi tittar även på hur landskapsbilden skulle påverkas vid en trädfällning och om trädet är av en art som är skyddsvärd. Vi värnar extra om våra ekar i Karlskrona kommun. Ytterligare saker som påverkar beslutet om ett träd ska fällas eller inte, är hur växtligheten under trädet påverkas. Kommer det att uppstå problem till exempel av att det växer upp sly?

Om nu inte trädet kan fällas som släpper så mycket löv, kan jag lägga över lövhögarna på kommunens mark då, för att förmultna där?
Nej, allt trädgårdsavfall som löv, grenar, sand och jord lämnar du på Mältans återvinningscentral, om du inte har en egen kompost i din trädgård.

Mottagningen på min parabol störs av träd som står på kommunens mark. Kan kommunen fälla de träden?
Nej, vi tar inte hänsyn till att träd stör mottagning till paraboler. Är trädet däremot farligt för husägaren/allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd.

Träden på kommunens mark skuggar min uteplats/altan. Kan kommunen fälla de träden?
Nej, vi fäller inte träd för att de skuggar uteplatser eller annat. Är träden däremot farliga för husägaren/allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd.

Jag har så fin utsikt från mitt fönster om inte kommunens träd stod i vägen. Kan kommunen fälla de träden? 
Nej, vi tar inte hänsyn till att träd skymmer utsikten. Är trädet däremot farligt för husägaren/allmänheten eller det finns risk för stormskador tar vi hänsyn till det. Vi tittar även på hur en eventuell nedtagning av träd påverkar landskapsbilden och om trädet är av en art som är skyddsvärd.

Hur gör jag för att kommunen ska ta ned träd på sin mark?
Fyll i en ansökan om trädfällning och skicka in till oss för handläggning och beslut om eventuella åtgärder. Det är kommunens parktekniker som bedömer hur trädet ska hanteras. Du hittar blanketten här. Blankett ansökan om trädfällning.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-23
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Utomhusmiljo/Tradfallning/