Logga för utskrift

Exempelritningar

Genom att lämna fackmannamässiga ritningar kan du undvika kompletteringar och förenkla handläggningen. Då kan vi arbeta effektivt och du får ditt beslut snabbare.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda och i rätt skala. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar kan man undvika kompletteringar och förenkla handläggningen. Till din hjälp kan du se exempel på ritningar nedan.

Nybyggnad av enbostadshus

Följande handlingar ska du lämna in  i två exemplar när du söker bygglov för att bygga ett enbostadshus (en villa).

 • Ansökningsblankett, ifylld och underskriven
 • Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta
 • Markplaneringsritning
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Uppgift om kontrollansvarig
Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

 

 

 
 

 

Nybyggnad av garage

Följande handlingar ska du lämna in i två exemplar när du söker bygglov för att bygga ett garage, ett växthus eller annan uthusbyggnad.

 • Ansökningsblankett, ifylld och underskriven
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Uppgift om kontrollansvarig (krävs ej vid enklare åtgärder)

Exempelritningar för nybyggnad av garage

 

 

 


 

Nybyggnad av plank

Följande handlingar ska du lämna in i två exemplar när du söker bygglov för att bygga ett plank.

 • Ansökningsblankett, ifylld och underskriven
 • Situationsplan, skala 1:200/1:400/1:500
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Detaljritning, skala 1:20
 • Eventuell bullerutredning

Exempelritningar för nybyggnad av plank

 

 


 

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Följande handlingar ska du lämna in i två exemplar när du söker bygglov för att bygga till ett enbostadshus, en villa.

 • Ansökningsblankett, ifylld och underskriven
 • Situationsplan
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Uppgift om kontrollansvarig (krävs ej vid enklare åtgärder)

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

 

 

 


 

Murar och markuppfyllnad

Följande handlingar ska du lämna in i två exemplar när du söker bygglov för mur eller markuppfyllnad.

 • Situationsplan, skala 1:200/1:400/1:500
 • Fasadritning, skala 1:100
 • Sektionsritning, skala 1:100
 • Eventuell detaljritning, skala 1:20

Exempelritningar för murar och markuppfyllnad 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-19
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygglov/Sa-har-ansoker-du-om-bygglov/Sa-har-gor-du/