Logga för utskrift

Förändringar i parkeringsstrategin under 2017

Förändringarna i parkeringsstrategin för centrala Karlskrona sker i två steg. Den 15 maj kommer servicetiderna att ändras och en parkeringsförbudszon införs på Trossö och Björkholmen. Samtidigt tas den blå parkeringszonen bort då grön zon utökas med tidigare blå zon. Den 1 november kommer boenderabatt att införas för de som bor på Trossö och Björkholmen. Samtidigt höjs avgiften för Trossökortet till 300 kronor i månaden.

Parkeringsstrategin ska öka tillgängligheten till centrum, göra det enklare att hitta parkering på Trossö och uppmuntra till fler som går, cyklar, åker buss eller samåker.

Den 15 maj införs en parkeringsförbudszon på Trossö och Björkholmen. Det innebär att det bara blir tillåtet att parkera på angivna platser. Samtidigt blir servicetiderna för städning kortare och gäller mellan klockan 08.00 – 10.00. Röd zon är oförändrad.

I november höjs avgiften för Trossökortet till 300 kronor och en boenderabatt införs för boende på Trossö och Björkholmen.

Förändringarna i korthet

15 maj:

  • Den blå zonen försvinner och ersätts av grön zon. Avgiften sänks då från 9 kr till 5 kr/tim.
  • Servicetiderna, för t.ex. städning och underhåll, ändras till klockan 8.00–10.00 på vardagar. På en del gator tas servicetiderna bort helt.
  • En så kallad parkeringsförbudszon införs på Trossö och Björkholmen. Där får du bara parkera när det finns en skylt som visar att det är tillåtet.

1 november:

  • Trossökortet höjs från 100 till 300 kronor/månaden. 
  • Parkeringsavgifter (grön zon) införs på Björkholmen.
  • Boende på Trossö och Björkholmen ska kunna ansöka om boendeparkering och parkera för 150 kronor/månaden i sin boendezon.
  • I parkerings-appen ska det gå att flytta Trossökortet mellan olika bilar.
  • Det ska utredas om digitala skyltar som visar antalet lediga platser i parkeringshusen kan införas.

Förslaget har arbetats fram i samarbete med bland annat Karlskrona City, Fastighetsägarna Syd och Cityfastighetsägarna i Karlskrona.

Boende NVBoendeparkering

Du som bor på Trossö och Björkholmen kan ansöka om tillstånd för boendeparkering. Du parkerar då för 150 kr/månaden i den boendezon du tillhör; NV, SV, NÖ eller SÖ.

Boendeparkering kommer att gå att söka här på webben från den 20 oktober.

Se boendezonerna i centrala Karlskrona, pdf

Parkeringsförbudszon

I en parkeringsförbudszon är det förbjudet att parkera fordon alla dagar i veckan om inget annat anges genom vägmärke. Förbudet gäller inte inom en särskilt anordnad parkeringsplats eller för cykel i cykelställ.

Vägmärken som visar när parkeringsförbudszon börjar och slutar:

Stadsförbudszon Stadsförbudszon slutar

Förändringar pågår – var uppmärksam på vad det står på skylten

Just nu görs det en rad olika förberedelser inför förändringarna i parkeringsstrategin. För att undvika böter bör du nu vara extra uppmärksam på vad det står på skyltarna när du ska parkera.

Vad betyder skylten?

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Parkering/Forandringar-i-parkeringsstrategin-under-2017/