Logga för utskrift

Parkeringsövervakning

Genom parkeringsövervakningen vill vi öka tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten.

Därmed blir det också enklare för till exempel räddningstjänsten att ta sig fram. Syftet är också att kontrollera de parkeringsplatser som finns så att tillgången på dessa underlättas.

En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att arbeta förebyggande och informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser. Parkeringsvakterna kontrollerar bland annat så att ”förbud att stanna och parkera” vid korsningar, gångbanor och parkeringar för rörelsehindrade följs. De kommer också att uppmärksamma felparkerade fordon.

Övervakningen utförs dygnet runt av Securitas.

Felparkeringsavgifter

300 kronor
Om du har parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats eller parkerat på en avgiftsbelagd parkering utan att betala är avgiften 300 kronor.

500 kronor
Denna summa får du betala om du parkerat där det är parkeringsförbud (till exempel på en servicetid) eller om du till exempel ställt dig på gräsmattan i ett tättbebyggt område.

700 kronor
Har du parkerat där det är förbud att stanna eller parkera, ställt bilen där det är angivet yta för en annan typ av fordon, ställt bilen mot färdriktningen eller parkerat på en yta avsett för ett visst ändamål, på en busshållplats, 10 meter innan och efter en vägkorsning eller i körbanan för linjetrafik får du betala 700 kronor i felparkeringsavgift.

1000 kronor
Detta är felparkeringsavgiften om du har parkerat på en plats för rörelsehindrade eller 10 meter innan eller på ett övergångsställe. Den gäller också för parkerade fordon på cykelöverfarter eller som står på en gång- eller cykelbana.

Parkeringsanmärkningar

När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter) inom 8 dagar.

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, inom vissa ramar, om parkeringsregler och parkeringsövervakning. Felparkeringsavgifterna kallas för kontrollavgifter och dessa får inte överstiga de avgifter som kommunen tar ut för felparkering. På plats måste det finnas vägmärken som tydligt markerar vad som gäller samt en skylt med vem som övervakar området. Kontrollavgiften ska vara betald inom 8 dagar.

Bestrida en parkeringsanmärkning

Anser du att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den.

Gatumark
För att bestrida en parkeringsanmärkning på gatumark gör en anmälan du hos polisen i Karlskrona kommun. Blankett för bestridande av parkeringsanmärkning hittar du på polisens hemsida. Blanketter för bestridande av parkeringsanmärkning

Tomtmark
Bestridande av kontrollavgift på tomtmark görs till det företag som står på kontrollavgiften eller på skylten vid infarten till parkeringen. Parkeringar på tomtmark är till exempel skolparkeringar, parkeringar Karlskronahem, NKT Arena Karlskrona. Det är parkeringar som är privat eller kommunalt ägda.

Q-parks webbplats

Securitas webbplats      

Flyttning av fordon

Om ett fordon hindrar in- och utfarter eller står trafikfarligt kan fordonet behöva flyttas av Karlskrona kommun. Det gäller även långtidsuppställda eller avställda fordon samt fordonsvrak. Fordonen flyttas till en särskild uppställningsplats där fordonsägaren kan hämta ut sin bil efter det att bärgnings- och uppställningskostnader är betalda samt eventuella övriga fordonsrelaterade skulder. Läs mer om: Flyttning av fordon

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-09
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Parkering/Parkeringsovervakning/