Logga för utskrift

Miljö och hälsa

Här får du hjälp med frågor som rör exempelvis hållbar utveckling, hälskoskydd, livsmedelskontroll, miljöskydd och naturvård.

Hållbar utveckling

Karlskrona är en av Sveriges 84 ekokommuner. Att vara ekokommun innebär att kommunen vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en god livskvalitet och en god hälsa.

Läs mer om hållbar utveckling

Hälsoskydd

Hälsoskydd handlar bland annat om förebyggande arbete, rådgivning och tillsyn inom till exempelvis inomhusklimat och boendemiljö, start av hygieniska verksamheter och allmänna bad.

Läs mer om hälsoskydd under rubrikerna i vänstermenyn.

Läs mer om att anmäla när du ska starta verksamhet

Livsmedel

Ska du starta eller ta över en livsmedelsanläggning? Här kan du bland annat läsa mer om vad som krävs för att få starta och vad egenkontrollen ska innehålla.

Läs mer om livsmedelshantering och -kontroll

Miljöskydd

Arbetet med miljöskydd innefattar bland annat frågor kring enskilt avlopp och hur kemikalier och bekämpningsmedel ska hanteras.

Läs mer om miljöskydd under rubrikerna i vänstermenyn.

Naturvård

Här kan du läsa om vad strandskydd är och vad det innebär för dig som vill bygga på strandskyddat område.

Läs mer om strandskydd

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-02
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/