Logga för utskrift

Strandbad

Vid kommunala badplatser kontrolleras vattnet för att skydda människors hälsa, upptäcka föroreningar och skaffa underlag till kvalitetshöjande åtgärder.

Kommunen är enligt miljöbalken tillsynsmyndighet och ansvarar för provtagningen. EU-bad är de platser med över 200 badande per dag. Sammanlagt är det 17  badplatser som kontrolleras. Prover tas enligt ett fastställt schema 1 gång var 3:dje vecka under badsäsongen. Resultatet redovisas på havs och vattenmyndighetens webbsida Badplatsen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-11
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Bad/Strandbad/