Logga för utskrift

Allergi

Allergi handlar om att kroppen reagerar på ämnen som de flesta människor tolererar. Allergi och annan överkänslighet har mer än fördubblats de senaste 30 åren. 30 % av Sveriges befolkning mellan 16 till 84 år, anser sig ha allergiska besvär, sammantaget ca 3 miljoner svenskar.

Man brukar dela in allergi i tre huvudgrupper; allergi, överkänslighet och intolerans.

Allergi uppkommer när immunsystemet reagerar på ett "vanligt ämne" och bildar antikroppar. Symtom är ofta nässelfeber, hösnuva och astma.

Överkänslighet ger samma reaktioner som allergi med den skillnaden att kroppen inte bildar antikroppar.

Intolerans betyder att kroppen inte accepterar ett visst ämne. De vanligaste formerna är gluten- och laktosintolerans.

Förebyggande arbete i Karlskrona kommun

I Karlskrona arbetar Allergikommittén förebyggande mot allergi och överkänslighet. Målen är att:

 • förebygga att barn drabbas av allergi eller annan överkänslighet
 • förbättra förhållanden för allergiker eller överkänsliga så att de flesta kan vistas i olika miljöer utan att få sjukdomssymptom
 • verka för att bättre kunskaper och ökat medvetande ska ge större tolerans och förståelse gentemot de som drabbats av allergier eller annan överkänslighet. 

Allergikommittén består av politiker från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, representanter från Astma- och Allergiföreningen, Landstinget, föräldragruppen och kommunala förvaltningar.

Läs mer om Allergikommitténs verksamhet

Pågående arbete

Specialkost i förskolor och skolor

Karlskrona kommun och Allergikommittén har tillsammans med Astma- och Allergiföreningen och Landstinget under en lång tidsperiod genomfört insatser för kvalitetssäkring av specialkost inom förskolor och skolor.

Övergripande strategi   

Skapa matglädje genom gränsöverskridande samarbete och med målsättning att erbjuda god, säker och näringsriktig specialkost i trivsam miljö.

"Bra mat för alla"

Centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet har initierat och leder arbetet med att utarbeta en agenda för ”Bra mat för alla” med stöd av ekonomiskt bidrag från Vinnova. Projektet är ett samarbete mellan aktörer från forskning, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, näringsliv och yrkes- och patientföreningar. Målsättningen är att utarbeta en nationell sektorsöver- gripande innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet. Karlskrona kommun har blivit inbjuden att delta i projektet och representeras av Evy Sareklint vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Länk till projektets hemsida samt broschyr om projektet finns till höger här på sidan.                  

Allergiombud i förskolan och skolan

I Karlskrona finns för närvarande 71 allergiombud i förskolor och skolor. Allergiombudens uppgift är att vara ett stöd för föräldrar och elever med allergier genom att förmedla information och bevaka förhållandena på skolan eller förskolan. Allergiombudet kan till exempel vara med när man genomför skydds- eller allergirond.

En gång om året arrangerar Allergikommittén i samarbete med Astma- och Allergiföreningen en allergiombudsträff med föreläsningar inom olika områden. Astma- och Allergiföreningen i Blekinge har även sammanställt informationsmaterial som delas ut till allergiombuden som ett stöd i arbetet.  

Är du intresserad av att bli allergiombud?

Anmäl dig till Lena Carlsson på Astma- och Allergiföreningen i Blekinge.
Telefon 0457-26 550 eller e-post This is an email address

Allergikommittén rekommenderar förbud mot nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö  inom förskole- och skollokaler samt skolbarnomsorgens lokaler.

Alla barn och ungdomar skall kunna vistas i förskolor och skolor utan risk för livshotande allergiska reaktioner p g a att livsmedel innehåller nötter, jordnötter, mandel eller sesamfrö. 

Nötter och jordnötter är starka allergen som kan utlösa svåra och till och med livshotande reaktioner hos de som har dessa allergier. Allergikommitténs rekommendation innebär att också mandel ska ingå i detta förbud, eftersom det är svårt att se skillnad på nötter, jordnötter och mandel i flagad eller mald form. Sesamfrö betraktas också som ett kraftigt allergen och bör därmed omfattas av förbudet.

Förbudet skall också gälla vid utflyktsdagar. Även barnens/ungdomarnas föräldrar måste få information om "nötförbudet" för att på så sätt försöka undvika att t.ex. hembakat som tas till förskola och skola innehåller nötter, jordnöt, mandel eller sesamfrö.

Enl Livsmedelsverkets vägledning i informationsmaterialet ”Bra mat i förskolan” och ”Bra mat i skolan” anges att bra principer för maten i förskolan/skolan är att inte dessa allergen förekommer i förskolor/skolor. Se dokument till höger.

Allergikommittén rekommendera därför ett generellt förbud för nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö dygnet runt i dessa lokaler inklusive personalutrymmen oavsett aktivitet eller verksamhet samt att respektive verksamhet beslutar om förbudet.

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att uppmana nämndens verksamheter att följa Allergikommitténs rekommendation.

Plansch för att informera på skolor och förskolor om förbudet finns som fil under dokument till höger.

Nickelallergi

Nickel är den vanlig orsaken till kontaktallergi.
Det finns regler inom EU som begränsar hur mycket nickel som får läcka ut från produkter som kommer i direkt och varaktig kontakt med huden.

I Kemikalieinspektionens broschyr, Nickel och allergi, Regler minskar riskerna, finns tips och råd för hur man kan undviker de största riskerna. Broschyren finns i pdf-format till höger här på sidan.

Pollenallergi

Vilka symtom får man av pollenallergi?

Vanliga symtom vid pollenallergi är: nysningar, nästäppa, rinnande/svidande/kliande ögon, klåda i hals och gom, astmatiska besvär, trötthet, och huvudvärk. Man kan också få hosta och retningar i luftrören. I svåra fall kan astma utvecklas.

I Sverige är ca 25 % av vuxna och 14 % av barn pollenallergiker. De vanligaste allergiframkallande pollensorterna i Sverige kommer från lövträd, främst björk, al och hassel samt gräs och gråbo.

Goda råd för dig med pollenallergi

 • Ta del av pollenprognoserna använd den informationen för att planera medicinering och utomhusaktiviteter
 • Stanna inne om det är mycket pollen i luften och undvik att vädra
 • Ta det lugnt när du är utomhus under pollentoppar 
 • Motionera på morgnar medan daggen binder pollenet så det inte flyger omkring i luften lika mycket
 • Undvik cigarettrök och avgaser - de bidrar till att försämra lungkapaciteten
 • Ha fönstret till sovrummet stängt under den period du har besvär av pollen
 • Ta inte in påskris
 • Undvik dammiga miljöer, starka dofter, parfymer och kemikalier som kan reta slemhinnorna
 • Pälsdjur har ofta med sig stora mängder pollen i pälsen efter att de varit ute
 • Plantera bara växter som inte ger pollenallergi i din närhet
 • Torka inte tvätten ute under pollensäsongen

Källa: Astma- och Allergiförbundet

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-01-14
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/Allergi/