Logga för utskrift

Allergikommitténs verksamhet

I Karlskrona arbetar Allergikommittén förebyggande mot allergi och överkänslighet. Planering av verksamhet för 2016 pågår. Du kan läsa mer om kommitténs tidigare verksamhet under dokument till höger på denna sida.

Under Barnallergiåret 2013-2014 har Allergikommittén i Karlskrona i samarbete med Astma- och Allergiföreningen arrangerat föreläsningar om allergi den 17 oktober 2013 med fokus på inomhusmiljön och näringsriktig specialkost.

Föreläsningen ” Praktiska problem i olika innemiljöer" arrangerades den 2 december 2013 med föreläsare Ulf Rengholt Svenska Innemiljöinstitutet.

Föreläsningar

Digital allergirond
Föreläsning om den digitala allergironden med fördjupad information om bl.a. städning och ventilation har arrangerats för allergiombud, rektorer/ arbetsledare, skyddsombud och miljöinspektörer. Allergironden kan vara en del i Miljöbalkens krav på egenkontrollprogram, och är ett verktyg för att identifiera risker och genomföra åtgärder i skolor och förskolor.

Läs mer på Allergirondens webbplats

Läs mer på Allergi i skolans webbplats

Projekt

"Bra mat för alla"
"Bra mat för alla” är en satsning som har initierats och leds av Centrum för allergiforskning vid Karolinska institutet med stöd av ekonomiskt bidrag från Vinnova. Projektet är ett samarbete mellan aktörer från forskning, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, näringsliv och yrkes- och patientföreningar. Målsättningen är att utarbeta en nationell sektorsövergripande innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet. Allergikommittén har blivit inbjuden att delta i projektet. Delområdet som berör kommunikations- och utbildningsplan riktad mot t.ex. skolor är det område som mest berör Allergikommitténs arbete.

Barnens giftfria vardag
Våra barn utsätts för mängder av produkter, varor och material som är tillverkade av farliga kemikalier samtidigt som barn är de som är mest känsliga för påverkan under sin utveckling. Allergikommittén bevakar kommunens arbete med frågan.

Läs mer på kemi.se

Läs mer på Naturskyddsforeningens webbplats

Övrigt

Allergi i arbetslivet
Astma- och Allergiförbundets satsning ang. ”Allergi i arbetslivet” omfattar bl.a. hur man kan utveckla och förbättra arbetslivet så att det också fungerar för människor med allergi/ överkänslighet. Allergikommittén har tidigare lämnat förslag i arbetet med kommunens folkhälsoplan gällande allergianpassning av kommunens kontorsarbetsplatser. Kommunledningsförvaltningen i samarbete med Allergikommittén föreslås genomföra insatser för allergianpassningen. Folkhälsoplanen har ännu inte fastställts.

Rökning på skolorna
Allergikommittén bevakar frågan om rökning i skolarna eftersom det är en hög andel av eleverna som röker enligt drogvaneundersökningen.

Rökning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Gäster
Till Allergikommitténs möten bjuds gäster in för att informera om allergirelaterade frågor. 

Bevakning
Kommittén följer utvecklingen inom folkhälsoområdet och Folkhälsorådets verksamhet för att bevaka allergifrågorna. Samarbetsformer utvecklas även med allergikonsulent/ arbetsterapeuter under förutsättning att Landstinget inrättar sådana tjänster.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-01-14
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Halsoskydd/Allergi/Allergikommittens-verksamhet/